Til hovedinnhold

Psykososial støttetelefon - booking for ansatte

Virksomheten din har inngått en avtale med Avonova om at ansatte etter avtale kan ringe Avonovas psykososiale støttetelefontjeneste. Her får du snakke med kvalifisert helsepersonell.

Kriser som coronaepidemien kan føre med seg mange spørsmål og bekymringer. Det kan skape vanskelige situasjoner for den enkelte ansatte og dermed også for bedriften den jobber i.

Nå kan du som ansatt booke time for vår psykososiale støttetelefon for en 45 minutter samtale via telefon eller video.

Aktuelle temaer for støttesamtaler kan være:

 • Individuelle krisereaksjoner (uro, stress, angst, depresjoner, aggresjon, apati, familiære konflikter og utfordringer, endrete rutiner ift. skole og hjemmekontor, sosial isolasjon, permitteringer, nedbemanninger, m.m.)

 • håndtering av aktuell coronasituasjon

 • hvordan holde motet oppe 

 • rutiner for virtuelt samarbeid

 • tidsledelse – hvordan få hverdagen til å gå opp med endrete arbeidsforhold – prioriteringer, balanse arbeid og familie under endrete betingelser

 Brukerveiledning timebooking:

 1. Klikk «Velg tjeneste»*

 2. Klikk individoppfølging

 3. Velg «Psykososial støttesamtale»

 4. Velg behandler og ledig tid, eller klikk «Første ledig tid» og velg tidspunkt hvis du ikke har en preferanse for behandler.

 5. Fyll inn informasjonsskjemaet med informasjonen som kreves

 6. Klikk for å bestille timen