Til hovedinnhold

Bestilling personlig samtale

Bufetat region Sør har inngått en avtale med Avonova om at ansatte kan bestille en personlig samtale med Avonova bedriftshelsetjeneste. Her får du snakke med kvalifisert helsepersonell.

Alle medarbeidere har tilgang til selv å bestille en innledende personlig samtale (varighet inntil 90 minutter) med Avonova. Medarbeidere trenger ikke avklare med egen leder i forkant. Denne innledende samtalen dekkes av forhåndsbetalt timebank, og belastes ikke avdelingen/enheten.

Anbefalinger om evt. videre oppfølging etter kartleggingssamtalen skal formidles av den ansatte til egen leder som da kan legge inn bestilling på oppdrag som da skal  dekkes av egen avdeling.

Følgende informasjon skal alltid oppgis når du bestiller innledende personlig samtale med Avonova:

  • At du henvender deg individuelt med ønske om en innledende personlig samtale som skal dekkes over regional timebank

  • Hvilken type tjeneste du ønsker (hva er bakgrunnen for din henvendelse

  • Ditt navn og dine kontaktdetaljer

  • Hvilken enhet du jobber ved (slik at Avonova kan rute henvendelsen til ditt lokale Avonova-kontor)

Brukerveiledning timebooking:

  1. Klikk på "Bestill time her" under

  2. På bookingsiden må du først opprette en bruker eller logge deg inn om du har booket time hos oss før. I begge tilfeller må du klikke "login" og deretter følge stegene og fylle ut korrekt informasjon.

  3. Når du kommer til epost-adresse er det viktig at du legger inn din firma-epost. Dersom du ikke har firma-epost kan du sende en mail til kundesenteret vårt, så ordner de med bookingen for deg.

  4. Når du har fått logget inn kan du booke time, da er det viktig at du på valget "Sykehus/klinikk" velger "TLF/Digitalt".

  5. På valget "Gruppe" skal det stå "Individoppfølging", og "Behandling" skal det stå "Psykososial støttesamtale" (dvs ikke gjør endringer)

  6. Deretter finner en ledig behandler som du booker hos.