Til hovedinnhold

Psykososial støttetelefon - booking for ansatte

Amedia har inngått en avtale med Avonova om at ansatte etter avtale kan ringe Avonovas psykososiale støttetelefontjeneste. Her får du snakke med kvalifisert helsepersonell om dine bekymringer.

Økt smittespredning flere steder i landet og utsikter til fortsatt bruk av hjemmekontor for mange av Amedias medarbeidere, innebærer krevende utfordringer, uro og bekymringer både for selskapene våre og hver av oss som enkeltmennesker og medarbeidere.

Vi minner derfor om den etablerte ordningen med støttetelefon, der du kan snakke med kvalifisert helsepersonell om bekymringer som kan oppstå i tilknytning til koronaepidemien.

Tjenesten som tilbys fra Amedia, drives av Avonova. Nå åpnes det for at du som enkeltmedarbeider kan ta direkte kontakt uten å gå veien om din leder.

Du vil få snakke med kvalifisert helsepersonell (psykolog og annet helsepersonell med kompetanse og erfaring på psykososiale forhold), om det som oppleves vondt, skummelt og vanskelig i dagens situasjon, både hva gjelder jobbrelaterte og private forhold.

Om du merker at det begynner å butte imot, kan det være klokt å søke støtte og bistand fra en profesjonell samtalepartner som har faglig ekspertise på det å stå i en krise og hvordan man kan takle det når det stormer på mange hold.

Aktuelle temaer kan være:

– Individuelle krisereaksjoner (uro, stress, angst, depresjoner, aggresjon, apati, familiære konflikter og utfordringer, endrete rutiner ift. skole og hjemmekontor, sosial isolasjon, permitteringer, nedbemanninger, m.m.)

– Håndtering av aktuell koronasituasjon

– Hvordan holde motet oppe

– Tidsledelse; hvordan få hverdagen til å gå opp med endrede arbeidsforhold – prioriteringer, balanse arbeid og familie under endrede rammevilkår

Nå kan du som ansatt booke time for vår psykososiale støttetelefon for en 45 minutter samtale via telefon eller video. Bedriftshelsetjenesten har taushetsplikt.

Brukerveiledning timebooking:

  1. Klikk på "Bestill time her" under

  2. På bookingsiden må du først opprette en bruker eller logge deg inn om du har booket time hos oss før. I begge tilfeller må du klikke "login" og deretter følge stegene og fylle ut korrekt informasjon.

  3. Når du kommer til epost-adresse er det viktig at du legger inn din firma-epost. Dersom du ikke har firma-epost kan du sende en mail til kundesenteret vårt, så ordner de med bookingen for deg.

  4. Når du har fått logget inn kan du booke time, da er det viktig at du på valget "Sykehus/klinikk" velger "TLF/Digitalt".

  5. På valget "Gruppe" skal det stå "Individoppfølging", og "Behandling" skal det stå "Psykososial støttesamtale" (dvs ikke gjør endringer)

  6. Deretter finner en ledig behandler som du booker hos.