Tips til vernerunden

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Tips til vernerunden

Velg riktig tidspunkt

Legg vernerunden til en arbeidsdag, når de ansatte er på plass og arbeidet pågår som vanlig. Da er det lettere å få et godt innblikk i arbeidsmiljøet.

Om det har skjedd en ulykke, en uønsket hendelse eller om sykefraværet har vært høyere enn vanlig passer det også å gå en vernerunde. Da synes ofte både risikomomenter og tiltak tydeligere.

Dersom det skjer større forandringer på arbeidsplassen, kan en vernerunde også fange opp hvordan nye arbeidsmetoder eller tekniske hjelpemidler påvirker arbeidsmiljøet.

Dokumenter alt

Sørg for å dokumentere alt som skjer på vernerunden. Følgende informasjon er ekstra viktig at fremgår av dokumentasjonen:

 • hvem som deltok på runden,
 • dato vernerunde ble utført,
 • hvilke arbeidsplasser som ble besøkt
 • samt hvilke risikomomenter og avvik som ble oppdaget

Om en risiko eller et avvik ikke kan utbedres straks, skal de overføres fra protokollen til virksomhetens overordnede handlingsplan for arbeidsmiljøet. Bruk gjerne et digitalt HMS-system for dette.

Hva har hendt siden sist?

Snakk om hva som har hendt siden forrige vernerunde. Under følger vi med forslag til spørsmål man bør stille under vernerunden:

 • Har det oppstått noen arbeidsskader eller ulykkestilfeller?
 • Har avvik blitt utbedret?
 • Hvilke forebyggende tiltak kan i så fall trenges?
 • Har punkter fra siste vernerunde blitt fulgt opp?
 • Dersom ikke – hva er årsaken?

Bruk gode hjelpemidler

Vernerunden blir mer systematisk dersom du bruker en god sjekkliste. Sjekklisten gir også støtte når runden oppsummeres, slik at ingen viktige punkter utelates.

Har du et digitalt HMS-system ligger sjekklisten i systemet.

Gå gjennom det fysiske miljøet

Bedøm sammen hva som er viktig å gå gjennom.

 • Har noen ensidig eller tungt arbeid?
 • Er arbeidsverktøyene funksjonelle og brukes de riktig?
 • Er lyset som det skal være?
 • Er temperaturen passe?
 • Trekker det i lokalene?
 • Er lydnivået for høyt?
 • Brukes det arbeidsverktøy som vibrerer eller gir fra seg lavfrekvente lyder som kan være forstyrrende?
 • Er kjemiske produkter merket og utstyrt med datablad?

Iblant kan det være nødvendig en utvidet kontroll for å undersøke arbeidsplassen, for eksempel ved hjelp av medisinske og tekniske kontroller eller målinger.

Se over arbeidslokaler og hjelpemidler

Arbeidsplassens utforming påvirker ofte jobben mer enn hva mange tror.

 • Er det tilstrekkelig plass for å kunne arbeide på riktig måte?
 • Er personalrommene lett tilgjengelige og trivelige?
 • Oppleves lokalene som rene og ryddige?
 • Er det utarbeidet rømningsplaner, og gjennomføres det brannøvelser?
 • Er noen på arbeidsplassen utdannet i førstehjelp?
 • Er førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig?

Utvid perspektivet

Løft blikket utenfor arbeidsplassen.

 • Hvordan påvirker virksomheten det ytre miljøet?
 • Håndteres avfall på arbeidsplassen slik at det ikke medfører risiko for andre?
 • Skjer transporter og leveranser på en trygg måte som ikke utsetter andre for unødig fare?
 • Speiler kravene til arbeidsmiljøet også hvordan virksomheten påvirker omgivelsene?

Se framover

Når vernerunden oppsummeres, gir en sjekkliste støtte slik at ingen viktige punkter glemmes. Se over hva som må gjøres og hvem som er ansvarlig. Bli enige om når det dere bestemmer skal bli gjort og hvordan det skal følges opp, og glem ikke å bestemme tid for neste vernerunde.

Har du vernerunden liggende i et digitalt HMS-system er den tilgjengelig for alle impliserte, og oppgavene kan tilegnes hver enkelt i systemet. I Stamina Helse AS sitt system HMS Interaktiv finnes også mulighet som gir påminnelser til den ansvarlige.

(Deler av tipsene er hentet fra HMS-magasinet)

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?