Gjør risikovurdering på pc, mobil eller nettbrett

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Prøv demo gratis i 14 dager!

Vi kontakter deg med en link med tilgang til demo om kort.

Gjør risikovurdering på pc, mobil eller nettbrett

Risikovurdering er en viktig del av HMS-prosessen som sørger for at det arbeidet som gjøres for å trygge og forebygge arbeidsmiljøet og de ansattes helse møter de faktiske utfordringer i virksomheten.

I bunn og grunn handler det om å ha kontroll på hva som kan skje som vil ha negative konsekvenser for de ansatte eller virksomheten. De fleste av oss vurderer risiko i det daglige; når vi kjører bil, lager mat, maler huset osv. På jobb handler det om det samme, men vi må gjøre det mer systematisk og sørge for at det dokumenteres.

Ta Kontakt for å vite mer

Hva er en risikovurdering?

En risikovurdering er en vurdering av de risiko dere har på arbeidsplassen, som kan ha negative konsekvenser for de ansattes helse, arbeidsmiljøet eller fysiske faktorer og produktivitet. Kartlegginger skal indikere hvilke risikoer dere har, mens risikovurderingen vil fortelle dere hvilke av de risikoene som har størst sannsynlighet for å inntreffe, slik at dere kan prioritere tiltak og annet arbeid på en god og effektiv måte.

Nedenfor finner du en liste med eksempler for hva som kan risikovurderes innenfor et lite utvalg med bransjer.

Hvorfor risikovurdere?

For å ha kontroll på hvilke farer og uønskede hendelser virksomheten og de ansatte kan rammes av, og hvilken risiko det er for at disse inntreffer. Typisk er det virksomheter med fysisk utfordrende arbeidsmiljøer og arbeidsoppgaver som vurderer risiko systematisk. For eks bygg og anleggsbransjen, elektrobransjen eller i landbruket. Men alle arbeidsplasser har risiko knyttet til det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet som skal vurderes regelmessig, slik at sykefravær, konflikter, oppsigelser osv reduseres eller unngås.

Muskel- og skjelettplager og psykiske plager er de største årsakene til sykefravær i dag og bør også være del av virksomhetens risikovurdering.

ikon-utropstegn_2_liten

Viste du at?

Vår programvare for HMS, Personal og Personalhåndbok er en del av pakken Avonova Assist, en tjeneste skreddersydd for bedrifter med 5-50 ansatte.

Hvordan risikovurdere på en enkel og god måte?

Arbeidstilsynet og Arbeidsmiljøloven er opptatt av at HMS-arbeidet skal tilpasses hver virksomhet. Det gjelder også risikovurderinger. Deres arbeidsforhold, arbeidsmiljø, ressurser og størrelse vil si noe om hvordan dere bør gjennomføre risikovurderinger. Husk bare at det er krav til dokumentasjon av det HMS-arbeidet dere gjør.

Noen virksomheter vil ønske å få hjelp av oss i bedriftshelsetjenesten til sine risikovurderinger, mens andre vil gjennomføre selv. Ønsker dere å håndtere HMS-arbeidet og risikovurderinger selv anbefaler vi å bruke et digitalt system som veileder dere gjennom prosessene, slik at dere får med dere alt som kreves og dokumenterer arbeidet dere gjør samtidig, direkte i systemet.

Les mer om vårt digitale system for risikovurderinger.

Risikovurdering av vold og trusler

7,5 % av ansatte i norsk arbeidsliv oppgir at de blir utsatt for vold-/trusselsituasjoner hvert år. Regelverket stiller nå tydeligere krav til hvordan arbeidsgiver kan forebygge og følge opp vold og trusler slik at ansatte får en tryggere hverdag.

Konsekvensene av å oppleve vold og trusler kan være alvorlige. I tillegg til fysiske skader, opplever mange psykiske plager som angst, depresjon eller søvnproblemer. Redselen for å bli utsatt for vold og trusler kan være en belastning i seg selv.

Vold og trusler kan få konsekvenser for arbeidsmiljøet i virksomheten og føre til lavere jobbengasjement, tap av kompetanse ved at folk slutter, samt høyere sykefravær.

For å gjøre dine ansatte trygge i egen rolle og på egen arbeidsplass er det vesentlig å kartlegge og risikovurdere: Hvem av de ansatte kan utsettes for hvilke hendelser? Og hva er sannsynligheten for at en hendelse skjer? Når dette jobben gjøres godt kan dere sette inn de riktige risikoreduserende tiltakene som bidrar til trygghet for de ansatte.

Vi hjelper deg

Vil du vite mer om gjøre en risikovurdering enkelt og effektivt på pc, mobil eller nettbrett?

Ring oss på 33 12 19 70 eller send e-post til interaktiv@avonova.no 

HMS Interaktiv kan også hjelpe deg med mer enn risikovurdering. Vil du vite hva?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?