Personalhåndbok

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Prøv demo gratis i 14 dager!

Du vil automatisk på tilsendt en link med tilgang til demo.

Personalhåndbok

Nå er det slutt på tidkrevende oppdateringer av bedriftens personalhåndbok!

Vi introduserer Interaktiv Personalhåndbok – en digital veiviser for virksomheten og dens medarbeidere. Personalhåndboken er utviklet basert på vår solide og brede erfaring og kompetanse på HR og HMS-området.

Grundig behovsanalyse ligger til grunn for utviklingen av systemet som legger opp til aktivt bruk og systemet har solid juridisk forankring og er kvalitetssikret av arbeidsrettsadvokater. Personalhåndboken er utviklet i samarbeid med advokat Anders Villum.

ikon-utropstegn_2_liten

Viste du at?

Vår programvare for HMS, Personal og Personalhåndbok er en del av pakken Avonova Assist, en tjeneste skreddersydd for bedrifter med 5-50 ansatte.

Effektivt HR-arbeid

Personalhåndboken står i sentrum for effektivt HR-arbeid. Her formidles virksomhetens policy, prosedyrer og her kommuniseres forventninger virksomheten har til sine ansatte.

En god personalhåndbok bidrar til å informere og til å veilede medarbeidere gjennom arbeidsdagen. Om din virksomhet ikke har en personalhåndbok allerede, bør du kanskje vurdere det nå?

Har du allerede en personalhåndbok? I så fall kan innholdet kopieres over og brukes videre i virksomhetens nye, online Personalhåndbok. Vi hjelper deg gjerne å vurdere hvilket innhold som skal og ikke skal bli med over i ny håndbok.

I enhver bedrift kommer ansatte så vel som ledere av og til opp i situasjoner som involverer håndtering av et personalspørsmål. Hva er rettighetene og pliktene til den ansatte og bedriften, og hvilke rutiner eller retningslinjer har man i bedriften for den konkrete problemstillingen? En nettbasert personalhåndbok, oppdatert i forhold til gjeldende regelverk, med bedriftens egne rutiner og retningslinjer inkludert, kan være et nyttig verktøy for de aller fleste virksomheter. Den kan gi både ansatte og ledere svar på spørsmål tidligst mulig i en oppstått situasjon, og slik sett bidra til å unngå eller minimere konflikter på arbeidsplassen.

Anders Villum, Advokat MNA

Slik hjelper håndboken deg:

  • Tidsbesparende
  • Enkel tilgang til informasjon for de ansatte
  • Avlaster leder ved ansattes behov for informasjon
  • Relevant for og tilpasset din virksomhet
  • Oversiktlig oppsett minimerer lete-tid (temaer/moduler)
  • Linker til arbeidsmiljølov, skattelov, trygdelov og ferielov. Linker til bransjerettet lovgivning ved behov.

Fleksibilitet for vekst og endringer

Vi har lagt vekt på et fleksibelt system som vokser med virksomheten, både hva gjelder størrelse, antall ansatte, nye bransjer med nye krav, lover og regler osv.

Bransjens beste support

Du får support og brukerstøtte via e-post eller på telefon. Alle nye brukere får en grundig opplæring av redaktør/superbruker ved oppstart,
Bestill demo direkte herfra eller legg igjen navn og nummer så tar vi kontakt med deg.

Bransjens beste support

Du får support og brukerstøtte via e-mail eller telefon. Alle nye brukere får en grundig opplæring av redaktør/superbruker ved oppstart

§

HR Interaktiv er utviklet i samarbeid med advokat Anders Villum

NYTTE

Gode grunner for å investere i HR Interaktiv - Full online personalhåndbok - Nytteverdi gjennom tidsbesparelse - Bedret informasjonflyt - Involvering fra de ansatte.

Hvorfor en digital personalhåndbok?

 Arbeidstakere og ledere som har tilgang til å søke i en godt implementert kunnskapsdatabase gjennom en integrert portal eller mobilt grensesnitt kan løse sine egne utfordringer i 40 - 70% av tilfellene.

 Over halvparten av de spurte som ikke har en digital personalhåndbok oppgir at de informerer medarbeiderne muntlig eller gjennom ansettelseskontrakten kun.

 En digital personalhåndbok på mobilplattform gjør at ansatte i større grad bruker sin fritid for å finne ut av arbeidsplassens regelverk

Kilde: Norstat 2017

Vi ringer deg i løpet av kort tid!

Fyll ut feltene under, så tar vi raskt kontakt for en uforpliktende samtale om Personalhåndboken!

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?