4.0.7 - 2020.03.23

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

4.0.7 - 2020.03.23

Forbedringer

Personal

 • Ansattskjemaer: Vi har lagt til flere felter i skjema "Varsel om permittering". Ansattdato og stillingsprosent hentes nå fra ansattkortet til den individuelle ansatte (Informasjon om ansatt), så lenge det er lagt inn, og kan ikke redigeres i skjema Varsel om permittering. "Ukentlig arbeidstid" hentes fra "Arbeidsavtale", så lenge det er noe å hente, men kan likevel redigeres i etterkant, uten at det får konsekvenser for hva som står i arbeidsavtalen (arbeidsavtalen vil ikke oppdateres på bakgrunn av endringer).

Hendelsesregister

 • Hendelser og Mine hendelser: Forbedringer er gjort slik at man slipper å måtte scrolle like mye ved redigering av hendelser (spesielt avvik og uønskede hendelser) ved bruk av nettbrett.

Startside for ledere

 • Vernerunder: Forbedring gjort slik at graf viser mer identifiserbare farger i sektordiagram som viser fordeling av statuser fra vernerunder (Ok, Avvik og Ikke aktuelt).

Feilrettinger

Generelt og varslinger

 • Feil som gjorde at man fikk beskjed i ukesrapport om å oppdatere arbeidsplaner som først går ut i fremtiden, er rettet.
 • Feil som gjør at man får beskjed i oppgaveliste om at det mangler tiltak i handlingsplan for neste 12 måneder, når det ligger 1 eller flere tiltak der, er rettet.

Personal

 • Ansattskjemaer: Feil som gir feilmelding "Uventet feil har oppstått" i forbindelse med registrering av skjema "Utlevert verneutstyr", har blitt rettet og ytterligere hindringer for at den skal oppstå er lagt til.
 • Ferie: Feil som gir melding "Uventet feil har oppstått", har blitt rettet.
 • Kompetanse: Feil som gir melding "Uventet feil har oppstått", har blitt rettet.
 • Timer: Feil som gir melding "Uventet feil har oppstått", har blitt rettet.
 • Timer: Feil som gir melding "Uventet feil har oppstått" ved bruk av stemplingsur, har blitt rettet.

Hendelsesregister

 • Handlingsplan: Feil som gir melding "Uventet feil har oppstått", har blitt rettet.

Innstillinger

 • Rettigheter: Feil som kan føre til at enkelte kunder kan oppleve å få 2 hovedbrukere (øverste administrator) er rettet.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?