4.0.6 - 2020.02.26

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

4.0.6 - 2020.02.26

Forbedringer

Ytelse

 • En rekke forbedringer er gjort for å øke ytelse ved bruk. Systemet skal være raskere, spesielt etter første pålogging.

Feilrettinger

Generelt

 • Det er rettet feil som forhindret normal innlogging.
 • Man får nå gjort noe med Vernerunde i startside for ledere, dersom det ikke er satt mål for minimum antall vernerunder.
 • Chat har fått ytterligere rettelser, slik at den oppfører seg som normalt.

Personal

 • Ansattskjema: Feil ved utskrift av arbeidsavtale er nå rettet.
 • Ansattskjema: Feil hvor enkelte skjema manglet referanser er nå rettet.
 • Ferie: Det er lagt inn økt sikring mot feilmelding ved behandling av ferieønsker.
 • Import: Flere feil som førte til at import ikke ga riktig feilmelding om mangler eller feil feilmelding (uventet feil har oppstått), har nå blitt rettet.
 • Timer: En rekke feil pga av feilaktig lagring av data er nå rettet.

Styrende dokumenter

 • Instrukser: Flere feil i forbindelse med strukturering av instrukser er avdekket og rettet. De forekom sjeldent, men kunne lede til "Uventet feil har oppstått".

Risikosenter

 • Risikovurdering: Sorteringsfeil som kunne gi "Uventet feil har oppstått", er rettet.
 • Risikovurdering: I steg 2, Kartlegging, er felt for ny uønsket hendelse flyttet ned. Dette gjør at det blir bedre plass til å beskrive tema.

Hendelsesregister

 • Rapporter: Vi har rettet en rekke sjeldne, mindre feil i forbindelse med generering av rapporter.
 • Vernerunde: Enkelte feil hvor bruker fikk feilmelding "Uventet feil har oppstått" er rettet.

Innstillinger

 • Rettigheter: Flere feil kunne forekomme ved forsøk på administrering, og spesielt opprettelse av brukertilganger. De fleste av disse er nå rettet.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?