4.0.5 - 2020.02.05

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

4.0.5 - 2020.02.05

Forbedringer

Konsern

 • Publisering av instrukser har nå fått en grafisk visning av fremdrift, for å tydeliggjøre for bruker hvor mye tid som gjenstår av publisering.

Feilrettinger

Generelt

 • Ved sletting eller åpning av spesielle dialoger i systemet, så har en feil sendt bruker til toppen av siden. Dette er nå rettet slik at siden ikke flytter seg automatisk.
 • Nettleseren Safari: Enkelte felter har blitt vist for smale til å kunne se innholdet. Dette er nå rettet.
 • Stien (også kalt Breadcrumb) som skal la kunde navigere seg tilbake til startsiden, har på mindre skjermer kunnet havne utenfor synlig bilde. Dette er nå rettet slik at den vises uansett.

Personal

 • Ansattskjema: Masseopprettelse av skjema for "Utlevert verneutstyr" vil ikke lenger kaste bruker ut av systemet når det ikke finnes utstyr å velge blant. Man får da i stedet en melding om at det ikke finnes utstyr å velge blant. Skjemaet ser etter utstyr fra funksjonen "Arbeidsutstyr".
 • Arbeidsplan: Filter i fanen vakttyper er rettet til å igjen fungere riktig.
 • Fravær/Ferie: Grafisk oversikt viser nå korrekt informasjon om "B" som "Fravær" i stedet for "Permisjon".
 • Fravær/Ferie: Filter for søk på enkeltpersoner lot seg ikke tømme uten å logge inn på nytt. Dette er rettet.
 • Fravær/Ferie: Grafisk oversikt kunne til tider gi feilmelding "Uventet feil har oppstått". Det er lagt inn ytterligere sikring mot at slike feil skal kunne forekomme.
 • Timer: Lagt inn støtte for at kunde kan ha valgt å ikke ha timetyper på sin konto. Det er også melding til bruker om at timetyper bør opprettes hver gang man registrerer uten timetype. Denne fiksen forhindrer feilmelding som "Uventet feil har oppstått" i funksjonen, samt Mine timer og Stemplingsur.

Risikosenter

 • Sikker Jobbanalyse: Det er lagt inn ytterligere sikring mot feil som gir bruker meldingen "Uventet feil har oppstått". (Gjelder også "Min Sja")

Hendelsesregister

 • Hendelser: Det er lagt inn ytterligere sikring mot feil som gir bruker meldingen "Uventet feil har oppstått".
 • Revisjon: Det er lagt inn ytterligere sikring mot feil som gir bruker meldingen "Uventet feil har oppstått".

Innstillinger

 • Rettigheter: En feil kan komme som hindrer opprettelse av flere enn 1 brukere samtidig. Dette er nå rettet.

Konsern

 • Instrukser: Publisering av instrukser med mange filer er nå rettet slik at den ikke kutter ut uventet.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?