4.0.3 - 2019.12.18

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

4.0.3 - 2019.12.18

Forbedringer

Enhetsinformasjon

  • Foretaksinformasjon: Man blir nå automatisk navigert tilbake til siden for foretaksinformasjon etter å ha lagt inn eller redigert et styremedlem.
  • Avdelinger: Ved trykk på pil til venstre for avdelinger, vil man få opp en oversikt over alle ansatt som er i avdeling.

Personal

  • Kompetanse: Det står nå antall registrerte av hver opplæring, eller av opplæringer pr ansatt ved siden av tittel/navn.

Styrende dokumenter

  • Dokumentmaler: Egenerklæring om HMS og Avtale om alternativ ordning for verneombud, vil nå hente besøksadresse, i stedet for postadresse, fra foretaksinformasjon.

Hendelsesregister

  • Vernerunde: Gjort det slik at tittel på vernerunde er synlig i toppen av sjekkliste.

Feilrettinger

Min side

  • Mine timer: Vi har rettet en feil som gjorde at man ble nødt til å skrive inn tidspunkter for registreringer dobbelt ved bruk av mobil/nettbrett.

Personal

  • Ferie: Det er rettet en feil som gjorde at man måtte trykke på spesiell måte for å kunne få opp kalender i "Fra"-dato.

Risikosenter

  • Risikokriterier: Feltene i risikokriterier har makslengde på 255 tegn. Det er nå lagt inn en melding som sier ifra når man er over ved lagring, i stedet for at man skal få feilmelding "Uventet feil har oppstått".

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?