4.0.2 - 2019.12.04

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

4.0.2 - 2019.12.04

Internet Explorer

  • Internet Explorer er en utgått nettleser og vi har nå lagt inn melding om at bruker bør bytte nettleser til for eksempel Google Chrome.

Forbedringer

Hendelsesregister

  • Handlingsplan: Utskrift av handlingsplan viser nå også opphav.

Feilrettinger

Personal

  • Ansattoversikt: Rettet en feil som ga bruker en feilmelding ved bruk av ansattoversikt.
  • Ansattskjemaer: La inn en ny type feilmelding som skal komme hvis bruker navigerer til et skjema ved bruk av egendefinerte linker.
  • Kompetanse: Rettet en feil som ga bruker en feilmelding ved bruk av kompetanse.
  • Fravær: Rettet feil på utseende for fraværsrapport.
  • Fravær: Rettet en feil hvor fraværsrapport sluttet å reagere.

Kartotek

  • Farlige stoffer: Teller for filer koblet til farlige stoffer fungerte ikke og er nå rettet.
  • Arbeidsutstyr: Rettet en feil hvor bruker uten tilgang til spesifikk avdeling hvor arbeidsutstyr var lagret, likevel fikk tilgang til arbeidsutstyret.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?