4.0.1 - 2019.11.25

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

4.0.1 - 2019.11.25

Forbedringer

Min side

  • Min opplæring: Registrering og oversikt over egen kompetanse ligger nå sammen med andre Min side funksjoner. Det gjør at den er lettere tilgjengelig for de som skal ha tilgang til den.

Innstillinger

  • Kontoinnstillinger: Det er nå mulig å slette opplastet logo fra systemet.

Feilrettinger

Generelt

  • Uventet feil har oppstått: En rekke feil som fører til feilmeldingen "En uventet feil har oppstått" er rettet for en rekke menypunkter, blant annet vernerunde, risikovurdering, timer, fravær.
  • Tekstbehandlere: Sideskift for utskrift fungerer nå som det skal også i forbindelse med større bilder.
  • Filer: Opplasting av filer døper nå korrekt om filnavn i database til å være likt det som lastes opp. Dette gjør at man kan erstatte opplastet fil med annen filtype uten å få feilmelding ved nedlasting og kjøring av fil.
  • Utseende: Det er rettet mindre feil på utseendet gjennom systemet. Dette for at det skal være penere og samtidig enklere å bruke.

Personal

  • Ferie: Det er rettet en feil som gjorde at kalender ikke kom opp ved trykk i datofelt under registrering av ferie.

Hendelsesregister

  • Vernerunde: Sjekkpunkttittel pr sjekkpunkt i steget "Gå vernerunde", vises nå over 2 eller flere linjer hvis innholdet i feltet er for langt for normal bredde.
  • Revisjoner: Automatisk sortering er nå tilbake for sjekkliste. Sorteres alfabetisk.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?