4.0.16 - 2020.12.17

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

4.0.16 - 2020.12.17

Forbedring

Styrende dokumenter

  • Dokumentmaler: Funksjonen er tatt bort som eget menypunkt! Databehandleravtale og SLA finner man nå via personikonet oppe til høyre. "Avtale om alternativ verneombudsordning" og "Egenerklæring om HMS" er gjort om til å være maler på instrukser.

Feilrettinger

Generelt

  • Feil som gjør at man får feilmeldinger ved bruk av Google Chrome, er rettet.

Enhetsinformasjon

  • Foretaksinformasjon: Stiftelsesdato kunne ikke være før 1900, slik som resten av datofelter i systemet. Dette er rettet for stiftelsesdato, slik at man kan sette datoer tilbake til 1800-tallet.

Personal

  • Ferie/Fravær: Ved utskrift fra fanene "Ferieplan" og "Fraværsoversikt", ville ikke utkskriftsvalget "Ukesoversikt og valgte uke" vise ukenummer på valgt uke. Dette er rettet.
  • Ferie: Rettet feil ved godkjenning/avslag på ferie.
  • Ferie: Summering av ferie i fanen "Overfør og administrer feriedager", er nå riktig selv når det er registrert ferie som overlapper 2 kalenderår.
  • Repons: Rettet en feil som gjorde at overskrifter i høyre del av rapporten var uleselige.

Styrende dokumenter

  • Håndbøker: Hvis man inkluderer flere risikovurderinger i en og samme håndbok, så vil den bruke veldig lang tid på lasting, noe som ofte fører til at den går ut på tid og gir opp. Dette er rettet og hastigheten er betraktelig bedre.

Hendelsesregister

  • Vernerunder: Feil som hindret bruker i å opprette nye kategorier hvis det rett før ble opprettet et eller flere sjekkpunkt, er rettet.

Manualer

  • Les manualer/Personalhåndbok: Rettet en feil som gjør at man får "Uventet feil har oppstått" ved lesing av håndbøker.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?