4.0.13 - 2020.08.27

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

4.0.13 - 2020.08.27

Forbedring

Personal

  • Fravær: Det er nå mulig å se rett i oversikten over Fravær (første fanen i Fravær) hvilke ansatte som har en aktiv karantene for fraværstypene Egenmelding og Sykdom barn.
  • Timer: Timerapportene kan nå settes til egendefinert periode. Fra og til dato settes, og kun oppføringer innenfor tidsrommet blir hensyntatt.

Risikosenter

  • Risikovurderinger: Blant valgfrie felter har vi nå introdusert feltet "Beskrivelse av virksomheten". Ved opprettelse av ny risikovurdering vil dette feltet automatisk fylles ut med informasjon fra tilsvarende felt i funksjonen "Foretaksinformasjon".

Hendelsesregister

  • Handlingsplan: Ved markering av et eller flere tiltak, trykk på Skriv ut og alternativet "Handlingsplan", vil utskriften nå få en forside.

Innstillinger

  • Kontoinnstillinger: Ny fane "Revisjon", lar bruker styre hvilke statusvalg som skal være tilgjengelig i skjema for revisjon.
  • Rettigheter: Typen "Handlingsplan" i varslingsroller har blitt splittet, slik at varslinger som angår målsettinger og politikk har blitt en egen varslingsrolle. Hvis man hadde typen "Handlingsplan" fra før av, vil man ha fått begge typene som erstatter typen "Handlingsplan".
  • Rettigheter: Man kan nå få systemet til å sende ut epost med link for å logge på i systemet og igjen bytte passord. Dette gjøres ved å markere brukere i oversikten over brukere og deretter trykke på knapp for utsendelse nederst; eller ved å gå inn på en bestemt bruker og benytte seg av knapp nederst, ved siden av "Lagre".

Feilrettinger

Personal

  • Kompetanse: Filter er rettet for å forhindre at data blir usynlig i oversikten. Gjelder spesielt opplæringer registrert som "Intern"

Styrende dokumenter

  • Instrukser: En feil som kunne gi feilmelding "Uventet feil har oppstått", har blitt rettet.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?