4.0.0.1 - 2019.11.08

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

4.0.0.1 - 2019.11.08

Feilrettinger

Enhetsinformasjon

  • Lokaler: Filter for eierforhold fungerte ikke, men er nå rettet.
  • Målsettinger og politikk: Det er rettet en feil som gjorde at man ikke fikk mulighet til å skrive ut målsetting hvis man hadde lagt til et nytt målsettingpunkt uten å lagre eller fylle ut innhold.

Personal

  • Ansattoversikt: Feil som gjorde at felt for "Alt. poststed" ikke var riktig justert i bildet, er rettet.
  • Arbeidsplaner: Tekst med "No records found" i oversikt over uker i arbeidsplaner står nå på riktig språk ut i fra brukers språkvalg.
  • Medarbeidersamtaler: Feltsett for "Tilknyttede tiltak" ble endret til å ha lik bredde som resterende deler av skjema.

Risikosenter

  • Risikovurderinger: Utskrift for risikovurdering med liste over hendelse, hvor også forventet sannsynlighet etter tiltak skal vises, er rettet til å vise riktig kolonne tittel. (S i stedet for K).
  • Risikovurderinger: Form på boksen for egendefinert utskriftsvalg er forbedret slik at det er enklere å lese hvilke valg man kan ta.

Generelt

  • Oppgaveliste: Teller for oppgaver og oppgaveliste ble ikke sjekket ved innlogging, og antall oppgaver stod derfor til 0.
  • Tekstbehandlere i systemet: Punktliste for tekstbehandlere er nå synlig både i tekstbehandler og i lesevariant for der tekstbehandler er brukt.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?