3.0.44 - 2019.09.19

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.44 - 2019.09.19

Forbedringer

Personal

 • Ferie: Ferieønsker kan nå vises i ferieplan.
 • Timer: Det går nå an å filtrere på type i timerapportene.

Styrende dokumenter

 • Dokumentmaler: Databehandleravtalen vil nå hente spesifikk epostadresse fra funksjonen Foretaksinformasjon i forbindelse med hvilken epostadresse som skal kontaktes hos kunde i forbindelse med personvern.

Risikosenter

 • Risikovurderinger: Alle utskrifter for risikovurdering vil nå få en forside. Ved egendefinert utskrift kan den også velges bort.

Hendelsesregister

 • Hendelser: Det er nå mulig å sette frist på hendelser. Fristen blir også synlig når man ser hendelsen som en del av oppgavelisten eller i forbindelse med ukesrapport.
 • Vernerunde: Ved utskrift av vernerunde når den er ferdig, vil nå eventuelle avvik også vise hvilke typeoppføringer som er satt pr avvik.

Kartotek

 • Møter: Nytt felt i møter lar bruker definere type for å på den måten si noe om hva slags type møte som er gjennomført.

Feilrettinger

Personal

 • Medarbeidersamtaler: Det er rettet en feil som gjorde at man fikk feilmelding ved lagring på en enkelt medarbeidersamtale.
 • Medarbeidersamtaler: En feil, hvor utsendt varsel fra medarbeidersamtale ikke inneholdt valgt klokkeslett, er rettet.

Innstillinger

 • Kontoinnstillinger: Rettet en feil som kunne føre til feilmelding ved forsøk på å lagre forandringer i fanen "Generelle".
 • Rettigheter: Ved opprettelse av brukere vil nå feltet for å søke opp ansatte brukertilgang skal kobles mot fungere igjen.

Generelt

 • Flere steder i systemet tillater at man setter lenke til bl.a. eksternt nettsted. Så lenge dette ikke er gjort i et tekstfelt, vil nå lenker som går internt fungere mer som forventet uansett om lenken inneholder https://www.digital.avonova.com eller https://digital.avonova.com

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?