3.0.41 - 2019.07.03

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.41 - 2019.07.03

Forbedringer

Personal

  • Fravær: Sykefraværsoppfølging vil nå vise kommende tiltak også i oppgaveliste, så lenge man har varslingsrolle for fravær på ansatte og tilgang på sykefraværsoppfølgingen.

Risikosenter

  • Risikovurdering: Det lar seg nå gjøre å publisere risikovurderinger i konsern med tekstvurderinger pr analyse av uønsket hendelse. Man kan enten publisere via tiltak eller kopiere fra hovedkonto til underkonto i menypunktet Risikovurderinger, innlogget som underkonto.

Innstillinger

  • Rettigheter: Optimalisering av rettigheter gjør at funksjonen i mange tilfeller går raskere. Spesielt på kontoer med mange ansatte og brukere. I flere tilfeller vil dette også positivt påvirke flere andre funksjoner.

Feilrettinger

Personal

  • Medarbeidersamtaler: Kunder uten personalmodul, men med medarbeidersamtalemodulen, kan, som ansatt, nå finne medarbeidersamtaler under Mine skjemaer (via figuren oppe i høyre hjørne).

Hendelsesregister

  • Vernerunde: Ved mange bilder i en vernerunde, vil nå bildene komprimeres ved utskrift, slik at man raskere får frem utskriften uten at systemet lastes unødvendig mye.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?