3.0.38 - 2019.04.29

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.38 - 2019.04.29

Forbedringer

Personal

 • Ansattoversikt: Det er nå mulig å sette ansiennitetsdato pr ansatt. For at dette skal være mulig, må man slå dette på i fanen Skjemainnstillinger i menypunktet Kontoinnstillinger.
 • Medarbeidersamtaler: Skjema er nå flyttet ut fra hver enkelt ansatt og til sitt eget menypunkt. Dette gjør at man får enklere oversikt over maler, kan opprette samtaler for flere og at vi nå tillater å sette tidspunkt for samtalen. Skjema i seg selv er uforandret.

Styrende dokumenter

 • Instrukser: Det er nå mulig å be om varsling på utsendte forespørsler om lesebekreftelse, når dokumentet er bekreftet lest.

Hendelsesregister

 • Vernerunder: Feltet Deltakere har fått et løft. Det er nå mulig å søke opp deltakere fra ansattlisten, og kontakter i eget felt.
 • Vernerunder: Vi har endret fremvisning av liste på sjekkpunkter i steget Planlegg, slik at ikke knappen for å fjerne sjekkpunkter kan forsvinne. Samtidig vil det nå være enklere å lese lange sjekkpunkter ved redigering av et enkelt sjekkpunkt.
 • Rapport: Typerapport for hendelser blir nå, som standard, sortert synkende på registrert dato.

Kartotek

 • Møter: Ansatte som fylles ut i feltene for "Leder" og "Referent", blir automatisk satt som deltakere.

Feilrettinger

Min side

 • Mine timer: Feilmelding "Uventet feil har oppstått" er rettet for Mine timer.

Enhetsinformasjon

 • Målsettinger og politikk: Rettet en feil som forhindret brukere med kun leserettigheter å skrive ut fra oversiktsbildet.

Styrende dokumenter

 • Håndbøker: Nå oppdaterer organisasjonskart seg korrekt, i stedet for å fjerne seg selv, når man har erstattet gammelt kart i menypunktet Organisasjonskart.
 • Håndbøker: Feil i forbindelse med bytting av rekkefølge på elementer i en håndbok, er nå rettet.

Risikosenter

 • Risikovurderinger: Rettet en feil i forbindelse med redigering av tiltakt i steget Analyse/Evaluering.
 • Risikovurderinger: Feil på risikoindex ved utskrift er rettet.

Hendelsesregister

 • Vernerunder: Rettet diverse sjeldne feil i forbindelse med lagring av vernerunden.
 • Hendelser: Hendelser har blitt rettet til å gi riktig type varsling ved gjenåpning av hendelsen.
 • Rapport: Feilmelding "Uventet feil har oppstått" er rettet for Rapport.
 • Revisjon: Feilmelding som følge av trykke på hammer-ikonet (når du står som ansvarlig) ved hendelser tilknyttet revisjon er rettet.

Mobil

Konsern

 • Vi har rettet publisering av tiltak til underkontoer i konsern til å ikke kunne stoppe opp like lett som før. I tillegg har vi lagt ved en fremdtiftslinje.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?