3.0.37 - 2019.04.01

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.37 - 2019.04.01

Forbedringer

Styrende dokumenter

  • Instrukser: Vi har laget en ny utskrift for å kunne få valgte instrukser i en liste. Listen vil inneholde kolonner med informasjon som Tittel, Avdeling, Dokumentnummer, Opprettet dato mm. Listen er tilgjengelig både i PDF og Excel.

Hendelsesregister

  • Hendelser: Det er nå mulig å markere i kontoinnstillinger for at man kun skal kunne markere for en hendelsestype pr hendelse man registrerer. Man må ha tilgang til Kontoinnstillinger for å kunne gjøre endringen.

Feilrettinger

Enhetsinformasjon

  • Ansvar og myndighet: Rettet funksjon til å ikke rapportere mangler til startsiden(oppgaveliste) dersom personfeltet ikke har utfylt verdi.

Personal

  • Ferie: Kalenderen man kan velge å se før man godkjenner ferie, viser nå korrekt antall ansatte på jobb i henhold til gjeldende arbeidsplan.
  • Fravær: Fanen Oppfølging har fått rettelser som gjør at man ikke er tvunget til å ha veldig spesifikke tilganger i systemet for å kunne starte ny oppfølging.
  • Timer: Rapport for timer kunne ende opp med å ikke vise noen registreringer hvis totalen av alle registreringer for samme periode ble 0. Dette er rettet.

Hendelsesregister

  • Rapport: Rapport for "Hendelser - Utvikling" har blitt rettet slik at det er mulig å se hvilke hendelser som kommer fra hvilke skjemaer, selv om det er samme antall av hver.

Mobil

  • Tekst knyttet til knapper på startsiden ved mobil er rettet til å ikke gå i hverandre.
  • Handlingsplanens oversikt vises nå bedre på mobil.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?