3.0.36 - 2019.03.11

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.36 - 2019.03.11

Forbedringer

Min side

 • Min ferie: Det er laget tydeligere opplysning til ansatte om feriesaldo inneværende år.

Personal

 • Ferie: I fanen Overfør og administrer feriedager er "+Administrer ferie" er endret til å være mer intuitiv ved at "luft" er lagt inn mellom felter og knapper.

Hendelsesregister

 • Hendelser: "Ansvarlig for utbedring" er nå tilgjengelig i samtlige skjematyper for hendelser.
 • Hendelser: Typefelt er nå tilgjengelig i alle skjematyper for hendelser. Man må legge til typer i Kontoinnstillinger og aktivere skjematypene for å dra nytte av dette.
 • Forslag: Filer kan nå lastes opp i forslag etter første lagring.

Feilrettinger

Min side

 • Mine timer: Hvis arbeidsplanen i praksis gir ut 0 timer for ansatt på en gitt dato, skal ikke knappen "Hent fra arbeidsplan" lenger være synlig.

Enhetsinformasjon

 • Målsettinger og politikk: Tekst brytes nå riktig ved visning av målsettingspunkter.

Personal

 • Ansattoversikt: En feil ved utskrift av medarbeidersamtale er rettet.
 • Ansattoversikt: Import er rettet til å være mindre kravstor på innhold i kolonner.
 • Kompetanse: Det er nå mulig å sette gyldighetsdato 90 år fremover i tid.
 • Ferie: Rettet en feil som forårsaket feilmelding ved behandling av allerede behandlet ferieønske.
 • Ferie: Rettet en feil som gjorde at man fikk feil antall "På jobb" i kalendervisning ved godkjenning av ferie.
 • Fravær: Rettet en feil som forårsaket feilmelding ved registrering av fravær med sykt barn når barn ikke var korrekt registrert.

Styrende dokumenter

 • Instrukser: Rettet en feil hvor det var mulig å trykke på "Kopier"-knapp selv om ingenting var valgt til kopiering i fanen Maler. Dette er ikke lenger mulig.

Risikosenter

 • Risikovurderinger: Det er rettet en feil i forbindelse med sortering av deltakere på risikovurderinger.
 • Risikovurderinger: Utskrift er rettet til å vise liggende format hvis man har valgt mange kolonner til oversikten over uønskede hendelser i rapportsteget for rsiikovurderingen.
 • Risikovurderinger: Rettet en feil som kunne forekomme ved lagring i rapportsteget.

Hendelsesregister

 • Vernerunde: Feil i forbindelse med tomme kategorier ved utskrift er nå rettet.
 • Hendelser: Rettet en feil hvor bruker fikk melding om "En uventet feil har oppstått".

Innstillinger

 • Rettigheter: Rettet en feil hvor bruker fikk melding om at "Objektet ble slettet av en annen bruker" gjentatte ganger og ny pålogging ble nødvendig for å bli kvitt meldingen.

Manualer

 • Rediger manualer: Feil, som forårsaket at scrolling ble låst når man skulle legge til en manual i en håndbok, er rettet.
 • Rediger manualer: En feil, hvor en publisert håndbok ikke lenger var synlig for lesing, er rettet.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?