3.0.34 - 2019.01.21

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.34 - 2019.01.21

Forbedringer:

Min side

 • Mine timer: Vi har nå laget et stemplingsur for å starte/stoppe timeregistrering via eget ikon oppe til høyre for logo og selskapsnavn.

Enhetsinformasjon

 • Foretaksinformasjon: Det er lagt til et beskrivelsesfelt for å registrere informasjon om foretakets hensikt.

Personal

 • Ansattoversikt: Man kan nå få opp ansattnummer i ansattoversikten. Dette er som standard slått av, men man kan slå det på i Kontoinnstillinger.
 • Kompetanse: Hvis man nå laster opp fil i forbindelse med en kompetanse, vil man ikke automatisk bli navigert bort fra kompetansen.
 • Ferie/Fravær: Stilling kan nå filtreres på i funksjonene Ferie og Fravær

Hendelsesregister

 • Hendelser: Alle korrigerende tiltak blir nå listet opp ved utskrift av enkelt hendelse.
 • Rapport: Man kan nå ta ut rapporten "Hendelser - oversikt" for samtlige skjematyper som benyttes på konto.

Innstillinger

 • Kontoinnstllinger: I stedet for å huke av for å skjule/fjerne elementer fra systemet, skal man nå huke av for å vise. Dette da det er langt mer logisk og at vi ønsker å ha lik logikk mellom de forskjellige avhukingene.
 • Kontoinnstillinger: Det er nå mulig å skjule adresselinje fra topptekst ved utskrift.

Konsern

 • Publsiering instrukser og handlingsplan viser nå en "spinner", frem til publisering er utført og forhindrer derfor at man publiserer flere ganger.
 • Konsernrapport: Rapporten kan nå sendes ut til Excel.
 • Konsernrapport: Rapporten har nå summering pr konto.
 • Konsernrapport: Man kan nå filtrere på kategori for rapporten.

Feilrettinger

Min side

 • Mine timer: Det er rettet en feil som gjorde at hvis man kun valgte å se måned for måned i rapport for timer, ikke fikk opp summering pr type.

Enhetsinformasjon

 • Målsetting og politikk: Det er rettet slik at "Tittel" ikke kommer opp med egen overskrift ved utskrift.

Personal

 • Ferie: Skriv ut er rettet til å vise riktig antall dager som er flyttet over til neste år

Hendelsesregister

 • Vernerunde: Ekstra, unødvendig punktnummerering på utskrift til utfylling er nå fjernet.

Konsern

 • Konsernrapport: Det er rettet en feil hvor konsernrapporten kunne gi feilmelding når den ble vist på mobil.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?