3.0.33 - 2018.12.18

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.33 - 2018.12.18

Forbedringer:

Risikosenter

 • Risikovurderinger: Flere endringer er gjort
  • For såkalte "valgfrie felter" og felter for å ytterligere beskrive uønsket hendelse/risiko, er det nå lagt inn hjelpetekster. Disse er både tilgjengelige når man holder musepeker over tittelen til feltet, eller i feltet når feltet er tomt.
  • Hvis man nå velger at man ikke skal vurdere en hendelse i steget "Analyse/evaluering", så vil andre felter enn "Uønsket hendelse", "Tema" og "Beskrivelse" skjules. Det oppfordres også til å skrive forklaring til hvorfor man har valgt å ikke vurdere hendelsen i feltet "Beskrivelse"
  • Risikokriterier kan når velges for visning i steget "Analyse/evaluering"
  • Feltet "Rapportbeskrivelse" i steget "Rapport" vil nå følge mal, og være tom hvis du har opprettet helt ny risikovurdering. Det er fortsatt mulig å hente beskrivelser fra egne eller Stamina sine maler.
  • Vi har nå lagt opp til at du kan velge å vise verdier for sannsynlighet og konsekvens pr hendelse i listen over hendelser. Denne innstillingen finner man via tannhjulet.
  • Vi har tatt bort avkryssingsbokser i tannhjulet for å legge til/fjerne kolonner i visning av hendelser man har valgt å ikke vurdere.
  • Utskrift har nå nye valg. Rapport, Komplett rapport og Egendefinert. Den første vil være en enkel oppramsing, mens komplett rapport gir alt innholdet, inkludert innholdsfortegnelse.
  • Utskrift viser nå ikke tomme felter i detaljevisning pr hendelse.
  • Vi har fjernet informasjon om filter og sorteringsverdier fra utskrift.

Hendelsesregister

 • Handlingsplan: Hvis tiltak nå er koblet til flere risikovurderinger og risikoer i risikovurderinger, vil dette komme tydelig frem i oversikt.

Feilrettinger

Min side

 • Min agenda: Rettet en feil som gjorde at modulen ikke kunne rettighetsstyres uten tilgang på personalmodulen.
 • Mine timer: Vi har rettet på tidsvelger ved bruk av funksjonen via PC for å gjøre det enklere å bruke funksjonen.

Generelt

 • Tekstfelter: Der tekstfeltene innholder mulighet for anker, har vi nå gjort forbedringer for å unngå at lenkeikon vises, samt at navigering til anker fungerer riktig.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?