3.0.28 - 2018.08.28

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.28 - 2018.08.28

Forbedringer:

Personal

 • Ferie: Ved behandling av ferieønske hvor ansatt mangler feriedager, vil det nå komme opp varsel og mulighet til å gå til tildeling flere feriedager.
 • Ferie: Det er nå mulig å skrive ut, samt eksportere til Excel, fra fanen Overføre og administrer feriedager.
 • Kompetanse: Signaturfelter er nå valgfrie for utskrift. Man kan også definere hvilke navn/tekster som skal komme opp under hvert signaturfelt på utskrift.

Styrende dokumenter

 • Instrukser: Søkefelt er nå tilgjengelig når man går inn på «Les instrukser» fra startside, eller «Instrukser gruppert på kategorier» via menypunktet Instrukser under Styrende dokumenter.

Risikosenter

 • Risikosenter: Avdeling er nå synlig i oversikten for risikovurderinger.

Hendelsesregister

 • Vernerunde: Ved utskrift av vernerunder vil nå både kommentar og beskrivelse av avvik kunne være synlig på samme utskrift.

Kartotek

 • Møter: Det er nå mulig å kopiere møter i oversikten ved trykk på kopieringsknapp til høyre for møtet.
 • Møter: Ved å sette inn dato og tidspunkt for neste møte, vil et møte genereres automatisk på den angitte datoen ved lagring.
 • Møter: Deltakere, som også er ansatte, vil få varsel hvis de legges til møte, dato blir endret eller de er deltakere i en kopi av et møte.
 • Møter: Det er nå mulig å sette avdeling på møter for å avgrense tilgang. Bruker får likevel tilgang til møtet om de har tilgang til funksjonen og er deltaker på et møte. De får da kun lesetilgang til møtet, men kan legge til saker.
 • Møter: Det er nå mulig å opprette tiltak direkte på en sak i møtet.

 

Feilrettinger

Personal

 • Ansattoversikt: Rettet en feil der man måtte friske opp siden for å få mulighet til å opprette skjemaer på nyansatte.
 • Arbeidsplan: Grafisk oversikt for arbeidsplan er nå rettet til å vise ukedager riktig.
 • Fravær: Feil hvor systemet hindrer ansatt å kunne bekrefte fravær er rettet.

Styrende dokumenter

 • Håndbøker: Rettet en feil hvor liste over styremedlemmer kommer med på utskrift selv om det ikke er lagt inn noen styremedlemmer på konto.

Risikosenter

 • Risikovurdering: Feil som forhindret publisering av risikovurderinger med filer i konsern er rettet.

Innstillinger

 • Rettigheter: Det er rettet slik at det ikke lenger går å slette sin egen bruker, eller en pålogget bruker. Samtidig er det nå mulig å se hvem som er pålogget i listen over brukere.

Manualer

 • Manualer: Rettet en feilmelding, som kan forekomme ved kopiering av manualer fra en hovedkonto i en konsernstruktur
 • Manualer: Rettet en feil for kunder med kun abonnement på personalhåndbok, som forhindret endring av passord på hovedbruker.

Mine sider

 • Mine hendelser: Rettet en feil hvor bruker uten tilknytning til ansatte ikke hadde mulighet til å sette ansatt i feltene «Registrert av» og «Gjennomført av».

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?