3.0.27 - 2018.06.25

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.27 - 2018.06.25

Forbedringer:

Min side

 • Min kompetanse: Ny fane tilgjengelig når bruker trykker på personikon øverst til høyre og på sitt navn. Fanen krever også rettigheten "0 Min side - Min opplæring" i brukergruppe for bruker. Den nye fanen lar ansatte uten tilgang på menypunktet Kompetanse registrere og redigere sine opplæringer. Alle nye opplæringer må godkjennes av en bruker med skrivetilgang til menypunktet Kompetanse.

Personal

 • Kompetanse: Ved utskrift av kompetanse vil fødselsdato og stilling nå komme med på utskriften så lenge det er fylt ut.
 • Kompetanse: Ved utskrift av flere kompetanser samlet vil informasjon om hvilket filter som er valgt først komme på siste side i utskriften.
 • Kompetanse: Hvis informasjon om "Krav", "Utdanning", "Fagbrev" med mer, står tomt på en ansatt, vil feltet fjernes på utskriften.
 • Kompetanse: Det er endret slik at kun de med varslingsrolle "Ansvarlig for kompetanse" i kombinasjon med rettigheten "2 Personal - Kompetanse" er de eneste som får opp oppgaver om kompetanse i oppgavelisten på startsiden. Dette gjør at man kan benytte varslingsrolle for å definere hvem man skal få denne informasjonen om, i stedet for alle ansattes opplæringer.

Risikosenter

 • Risikovurderinger: Det er opprettet nytt felt for å laste opp filer både i steget "Planlegg" og siste steget "Rapport". Steget "Rapport" vil også vise alle filer (bilder) knyttet til de forskjellige risiko hvor dette er lastet opp.
 • Rapporter: Kolonnene i rapport for risikovurdering lar seg nå sortere. Valgt sortering blir også benyttet på utskriften.

Styrende dokumenter

 • Dokumentmaler: Databehandleravtalen er oppdatert og må signeres og sendes interaktiv@staminagroup.no på nytt.

Innstillinger

 • Rettigheter: Ved opprettelse av nye brukere kan man nå velge blant eksisterende varslingsroller og brukergruppe direkte.

Manualer

 • Rediger manualer: Ved redigering av manualer kan man nå velge lovbeskrivelser til manualen på en ny måte. I ny metode kan man bruke filter til å søke seg frem til riktig lov, lovbeskrivelse eller kategori for lovverket.

Feilrettinger

Personal

 • Ansattoversikt: Rettet en feil hvor sletting av ansatt ga feilmelding om uventet feil.
 • Fravær: Avdelingsfilter er nå rettet i Fraværsrapport slik at resultatet blir som forventet.
 • Timer/Mine timer: Rettet en feil hvor knapper for kalender og flytting av uke var feil satt opp i skjema.

Risikosenter

 • Risikovurderinger: I steget kartlegging vil nå sortering fungere uten at man må inn på skjemaet på nytt etter første lagring.

Generelt

 • Startside: Personalhåndbok/Les håndbøker skal nå komme opp på startsiden selv om det er det eneste elementet brukeren har tilgang til.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?