3.0.26 - 2018.06.05

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.26 - 2018.06.05

Forbedringer:

Personal

 • Ansattoversikt: Når man sletter ansatte vil sluttdato settes på de om denne ikke finnes fra før av. Samtidig vil de være tilgjengelig for gjenoppretting i egen fane. Etter 45 dager vil de også anonymiseres. Data som påvirker fraværsstatistikk vil ikke fjernes og må manuelt fjernes fra relevante funksjoner.
 • Ansattoversikt: Det er nå mulig å velge at kjønn skal komme med på ansattlister generert i egen funksjon via Skriv ut fra oversikten over ansatte.
 • Ansattskjemaer: Det er nå egen sidehjelplink via spørsmålstegn øverst til høyre i systemet.
 • Fravær: Filter i fraværsrapport lar bruker nå velge flere avdelinger, stillinger eller fraværstyper uten at dialogboksen må åpnes for hvert nye valg.
 • Ferie/Fravær: Når man setter Fra- og Til-datoer vil de følge hverandre. Det vil si om Til-dato er tom og Fra-dato settes, vil Til-dato bli samme dato som Fra-dato. Hvis Til-dato settes til en dato før Fra-dato. vil Fra-dato bli samme dato som Til-dato.

Risikosenter

 • Risikovurderinger: Det er nå mulig å lage egne og hente maler fra Stamina. Dette gjør at man i praksis kan kopiere opp samme risikovurdering flere ganger i tilfeller hvor man skal gjennomføre lignende risikovurdering på flere avdeling.

Hendelsesregister

 • Vernerunder: Samtlige kategorier i steget "Planlegg" i en vernerunde lar seg nå kopiere. Samtlige sjekkpunkter i kategorien blir med i kopien. Kopieringsknappen ligger helt til høyre for en kategori.

Manualer

 • Rediger manualer: I fanen Manualer kan man nå se hvilke håndbøker en manual er tilknyttet ved å trykket på tallet i kolonnen som viser hvor mange håndbøker en manual er tilknyttet.

Feilrettinger

Risikosenter

 • Rapport: I rapport for risikovurderinger kommer nå hendelsene korrekt kun opp en av gangen pr risikovurdering de kommer fra.

Hendelsesregister

 • Vernerunder: Redigering av sjekkpunkter i steget "Planlegg" i vernerunde hvor status er satt i steget "Gå", vil ikke lenger føre til at man får opp felter som ikke er relevante eller riktige (Frist/Ansvarlig).

Manualer

 • Les manualer: Søk i manualer er nå rettet til å kunne søke i manualer fra en hovedkonto i en konsernstruktur.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?