3.0.24 - 2018.04.10

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.24 - 2018.04.10

Forbedringer:

Personal

 • Man kan nå dele filer som er synlig i "Filer" inne på en ansatt med den aktuelle ansatte. Et varsel vil gå på epost og ansatt kan logge seg inn og finne filen via "Mine filer". Mine filer finner ansatt via ikonet av en person øverst til høyre.

Risikosenter

 • Det er nå mulig å få en innledende tekst til rapport på risikovurdering.
 • Kopiering av enkelt hendelse lar seg gjøre i steget "Analyse/Evaluering"
 • Man kan nå legge til nye risikoer i steget "Analyse/Evaluering"
 • Uønskede hendelser er nå sortert under tema i "Analyse/Evaluering"
 • Utskriftsvalg er forbedret

Hendelsesregister

 • Vernerunde: Bilder kobles nå til sjekkpunkt i vernerunde. Dersom det er avvik på sjekkpunktet må man da hente bilde fra det som er koblet til sjekkpunktet. Alle filer som er koblet til forskjellige sjekkpunkter vil vises i steget "Rapport" under "Filer".

Generelt

 • Man får nå faktisk fullskjermmodus når man trykker på verktøyknapp for å redigere i fullskjermmodus der det tillates. Dette gjelder blant annet: Redigering av instrukser og manualer

Feilrettinger

Personal

 • Medarbeidersamtale: Feil som gjorde at mal på samtaleemner kom i feil rekkefølge på kategorier er nå rettet.

Risikosenter

 • Risikovurdering: Vi har rettet feil hvor risikoindex gjorde gjennomsnittsberegning feil.
 • Risikovurdering: Vi har nå forhindret "Risiko etter tiltak" i å påvirke risikoindex hvis det ikke er opprettet tiltak.

Hendelsesregister

 • Handlingsplan: Det er rettet en feil hvor 2 varslinger gikk ut ved registrering av tiltak. Det er også gjort slik at man ikke sender ut nytt varsel når man ved neste lagring ikke har gjort endringer i skjema.
 • Vernerunde: Kommentarer på sjekkpunkter i en vernerunde kommer nå korrekt opp i steget "Rapport" slik at linjeskift og lange kommentarer lar seg lese.
 • Vernerunde: "Print signatur"-funksjonen er rettet slik at den fungerer igjen.
 • Revisjoner: Rapportfeltet vises nå riktig på utskrift. Det vil si at det ikke lages større plass for rapportnummer enn innholdsteksten.
 • Rapporter: H/F-verdirapport gir nå riktige totaler uten at noe som er utenfor valgt  filter blir med.

Innstillinger

 • Rettigheter: Det er nå igjen mulig å kopiere varslingsroller.

Manualer

 • Rediger manualer: Det er igjen mulig å gi lesetilgang til spesifikke brukergrupper pr håndbok uten å få feilmelding.

Mine oppgaver

 • Oppgave for ROSanalyse skal ikke lenger gi feilmelding ved trykk for å komme inn på selve skjemaet.
 • Oppstartsveiviser sender deg nå korrekt til nytt skjema, Risikovurdering.

Min side

 • Mine timer: Timerapport i Mine timer er rettet slik at man ser totaler for timetyper innenfor hver måned.

Generelle

 • Ved spesielle filnavn kunne man få feilmelding når man skulle laste ned filen igjen etter at denne har blitt lastet opp. Dette skal nå være rettet.
 • Vi rettet en feil hvor innlogging uten "www." foran "staminainteraktiv.no" gjorde at konsernfunksjon ikke fungerte.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?