3.0.23 - 2018.03.13

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.23 - 2018.03.13

Forbedringer:

Personal

 • Fraværsrapport viser nå egen kolonne for fraværsdagsverk og dagsverk for avtalt arbeidstid.

Hendelsesregister

 • Felt for årsaksanalyse er nå tilgjengelig i hendelsesskjema. Slå dette på i fanen "Skjema-innstillinger" i "Kontoinnstillinger".

Kartotek

 • Utskrift av diverse lister i Farlige stoffer vil nå være sortert på tittel.

Generelle

 • I flere av systemets tekstbehandlere, bl.a. ved redigering av instrukser og er det nå lagt inn funksjon for å sette linjeavstand. Hvis dette gir for stor avstand bør man benytte Shift+Enter når man skal trykke for linjeskift i et dokument for kortest mulig avstand.
 • Felter i systemet med mulighet for å skrive inn mye tekst vil nå ikke lenger skjule overskrifter med hurtigtilgang til funksjoner for tekstbehandling.

Feilrettinger

Personal

 • Feil ble rettet hvor arbeidsplaner kunne være uten prioritet. Det er ikke lenger mulig å lage arbeidsplan uten prioritet.
 • Feil ved to trykk på "Lagre" er rettet der dette førte til feilmelding i fraværsfunksjoner.
 • Dobbeltklikking på binders i funksjonen Kompetanse førte til feilmelding. Dette er nå rettet slik at man ikke får feil uansett hvor mange ganger man klikker.
 • Det er igjen gjort rettelser på utskrift av Fravær. Ansatte som ikke har fravær ut i fra filterinnstillinger, vil ikke komme med på utskrift lenger hvis "Godkjent fravær" er valgt i filteret "Vis...".

Styrende dokumenter

 • En feil som forhindret nytt skjema for risikovurdering til å være mulig element i håndboken er rettet.

Risikosenter

 • Maksbegrensning på tegn ble økt for mange felter i skjema for Risikovurdering. Samtidig ble det også lagt inn feilmelding hvis man har overskredet tillatt antall tegn.
 • Feil som gjorde at tiltak opprettet tidligere i en risikovurdering ikke var tilgjengelig for andre hendelser i vurderingen, er nå rettet.
 • Feltet "Evaluer uønsket hendelse" har fått nytt navn i skjema for Risikovurdering. Feltet er også skjult på alle nye skjemaer da det i praksis er et unødvendig felt.
 • Rettet en feil som fikk liste over hendelser fra Kartlegging til å se gale ut i analysesteget.

Hendelsesregister

 • En feil som oppstod ved lukking av tiltak koblet til hendelser som manglet ansvarlig er rettet.

Manualer (Personalhåndbok)

 • Det er rettet en feil hvor filer slettet fra menypunktet Dokumenter ikke automatisk ble fjernet som relasjon i personalhåndbok.
 • Det er nå igjen mulig å søke på hele ord som inneholder æøå i Manualer.

Mine oppgaver

 • Oppgave for hendelser du står som ansvarlig for vil nå korrekt også vise hendelser du står ansvarlig for på avdelinger du normalt ikke har tilgang på.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?