3.0.22 - 2018.02.28

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.22 - 2018.02.28

Forbedringer:

Personal

 • Av hensyn til personvern har samtlige barn registrert med navn og fødselsdato blitt erstattet med fødselsår. Funksjonen vil fungere som før, men uten at systemet spør etter unødvendig informasjon for å få gitt riktige innstillinger til registrering av sykdom barn.
 • Notatfelt vises nå når man er inne på siden for behandling av ferieønske.
 • Det er nå mulig å sette kjønn på ansatte.
 • Fraværsrapport vil nå kunne vise egen statistikk for kvinner og menn.
 • Ukesrapport vil nå gi ansvarlig for fravær en informasjon om hvilke fravær som løper ut samme uke eller neste.

Hendelsesregister

 • Spesielle felter myntet på rådgivere fra bedriftshelsetjeneste er lagt til i skjema for tiltak i menypunktet Handlingsplan.
 • Ansvarlig for hendelse får nå varsel hvis ansvarlig for korrigerende tiltak er en annen ansatt, og tiltaket er utført. Dette gjelder ikke hvis ansvarlig for hendelse er den samme brukeren som også setter tiltaket som utført.
 • Feltet Deltaker i skjemaet for revisjon har blitt endret slik at man her også kan legge inn kontakter registrert i menypunktet Kontakter.
 • Sjekklisten for revisjon er endret til å vise større felter for bl.a. tittel og kommentar.

Feilrettinger

Enhetsinformasjon

 • Rettet feil som gjorde at et felt tilhørende styremedlemmer hadde to forskjellige navn.

Personal

 • Filter på fravær fjernet i visse tilfeller ikke ansatte med 0 fravær fra listen selv om filteret var satt til å gjøre det.

Styrende dokumenter

 • Rettet feil hvor organisasjonskart ble lest feil av funksjonen Håndbøker.

Risikosenter

 • Feil navn på navigeringsknapper ble rettet for Sikker Jobbanalyse.

Mine Sider

 • Rettet feil hvor bruker uten ansatt fikk opp hendelser i Mine hendelser.

Generelt

 • Feil som forhindret logisk bruk av meny på mobil er rettet.
 • Enkelte oppgaver sjekker tilbake 12 måneder i tid og ved en feil ble ikke dagens dato tatt med. Dette er rettet.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?