3.0.21 - 2018.02.07

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.21 - 2018.02.07

Forbedringer:

Personal

 • Ansattoversikt: I fanen Informasjon om ansatt på en ansatt kan man nå se alle filer som er lastet opp på den spesifikke ansatte andre steder i systemet (ansattskjemaer og kompetanse). Det vil også være mulig å klikke seg videre til der skjemaet er tilknyttet fra den samme oversikten.

Risikosenter

 • Risikovurdering: Farge endret på trekant som viser risiko for et punkt slik at lav risiko og risiko ikke satt ikke like lett kan forveksles.
 • Risikovurdering: Bilder blir nå skalert på en bedre måte ved utskrift, men med mulighet for å få stor størrelse på bildene også.
 • Risikovurdering: Utskrift får nå gjeldende risikokriterier som siste side.
 • Risikovurdering: Autolagring er lagt inn for å unngå tap av data under bruk. Dette gjelder kun skjema Risikovurdering.
 • Risikovurdering: Det er nå hinder mot å legge inn ny risikovurdering hvis Risikokriterier ikke enda er opprettet.
 • Sikker jobbanalyse: Funksjonen har nå fått egen rettighet for delen av funksjonen som heter «Min sikker jobbanalyse».
 • Sikker jobbanalyse: Risiko har nå forskjellig fargekode ved utskrift slik at det lettere er synlig hvor alvorlig risiko som er funnet.

Hendelsesregister

 • Vernerunde: Det er nå mulig å legge til bilder uansett status på et sjekkpunkt.

Generelt

 • Advarsel kommer nå opp hvis bruker logger seg inn med nettleseren Internet Explorer med versjonsnummer lavere enn 11.

Feilrettinger

Personal

 • Arbeidsplaner: Merking av ansatte for å velge de til arbeidsplaner fungerte dårlig og er derfor endret til å vise en tabell med filtreringsmuligheter.

Styrende dokumenter

 • Instrukser: Det er rettet en feil hvor man hadde mulighet til å redigere på instruksmaler.
 • Instrukser: Lesebekreftelse har blitt rettet slik at det nå er mulig å sende ut forespørsel om lesebekreftelse selv om det allerede er forespurt lesebekreftelse av andre.

Risikosenter

 • Risikovurdering: Feil som forårsaket at Risikovurdering ikke ble merket i menyen hvis man allerede var inne på funksjonen er rettet.
 • Risikovurdering: Feil ved fjerning av enkelthendelser i «Kartlegging» er rettet.
 • Risikovurdering: Utskrift er nå rettet til å inneholde alt innhold fra risikovurderingen.
 • Risikovurdering: Utseende på risikoindex er nå rettet for brukere som benytter nettleseren Internet Explorer 11.
 • Sikker jobbanalyse: Det fungerer igjen å slette en sikker jobbanalyse.
 • Sikker jobbanalyse: Sletting av risiko med bilde tilknyttet er rettet til å fungere igjen.

Hendelsesregister

 • Rapport – rapporttypen Handlingsplan: Kategorier og lokasjoner kommer nå korrekt opp i filter.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?