3.0.20 - 2018.01.24 - Risikovurdering og SJA

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.20 - 2018.01.24 - Risikovurdering og SJA

Denne versjonen av HMS Interaktiv inneholder en helt ny versjon av modulen for Risikovurdering. Samtidig har det kommet en helt ny modul for Sikker Jobb Analyse.

Her kan du lese mer om hvordan du aktiverer SJA.

Forbedringer:

Personal

 • I fanen «Overfør og administrer feriedager» i funksjonen Ferie kan man nå se hvor mange dager som har blitt overført til neste år. Man må fortsatt til neste år i oversikten for å sette antall dager som skal overføres fra året før.
 • Utskrift av ansatte vil nå ikke lenger vise tomme feltsett på utskrift. Eksempel er hvis Pårørende ikke er fylt ut, da vil det heller ikke komme noe om dette på utskriften.
 • Skjema for advarsel har nå egne dato- og signaturfelter ved utskrift.

Styrende dokumenter

 • Ved varsling om Instrukser kommer nå dokumentnummer med

Risikosenter

 • Risikovurdering er nytt skjema for vurdering/analyse av risiko i HMS Interaktiv. Gamle analyser tilgjengelig i egen fane, men det er kun mulig å legge til den nye varianten. Videohjelp ligger tilgjengelig via spørsmålstegn og Sidehjelp.
 • Sikker Jobbanalyse og Min Sikker Jobbanalyse er menypunkter for å gjennomføre Sikker Jobbanalyse (SJA) i HMS Interaktiv.

Hendelsesregister

 • Rapportene «Hendelser – oversikt» og «Handlingsplan – oversikt» vil nå ha direktelenker til de skjema som nevnes i rapporten for raskere navigering.
 • Rapporten «Hendelser – oversikt» tar nå med Kategori i tekstrapporten så lenge den er valgt tilgjengelig for hendelsesskjema via Kontoinnstillinger.
 • Ved kopiering i funksjonen Planlegg i Handlingsplan vil man nå også få med avdeling og ansvarlig.
 • Tiltak i Handlingsplan kan nå ha status «Utsatt». Denne statusen har samme funksjon som «Ikke påbegynt» eller «Påbegynt».
 • Hendelser har fått ny skjematype med navnet Forbedringsforslag. Gjøres tilgjengelig som valg ved aktivering i kontoinnstillinger.
 • Hendelser har fått ny skjematype med navnet Observasjon. Gjøres tilgjengelig som valg ved aktivering i kontoinnstillinger.

Mine sider

 • Det er nå mulig å få utskrift med tiltak via funksjonen Mine hendelser
 • Mine filer er flyttet til «Min informasjon» med egen fane. Denne har også egen link via personknappen øverst til høyre.

Innstillinger

 • Det er nå mulig å fjerne både firmanavn og logo på utskrift som en fast innstilling satt i Kontoinnstillinger.

Manualer

 • Det er lagt inn ytterligere hinder mot bruk av Æ, Ø eller Å når man legger inn variabler i personalhåndbokens innstillinger.

Generelt

 • I Instrukser og modul for Personalhåndbok vil det nå være mulig å benytte anker (Flagg) i tekstbehandleren.
 • Ved opplasting av filer i tekstbehandlere vil man nå også kunne knytte til typiske Office-dokumenter hvor endelsen gjerne er på fire tegn.

Feilrettinger

Personal

 • Utskrift av Ferie og Fravær er nå rettet til å forholde seg til innhold som det vises ut i fra filter.

Hendelsesregister

 • Rettet feil som forhindret varsel fra å gå ut på avvik fra vernerunder.

Mine sider

 • Det er rettet feil hvor timerapporten i Mine timer ikke korrekt viste minus- og plusstimer
 • En feil som gjorde at timerapporten i Mine timer viste datoer i feil rekkefølge er rettet.
 • Rettet en feil hvor den som stod som Registrert av i en hendelse ikke var synlig via Mine hendelser hvis det var en annen enn innlogget bruker.

Innstillinger

 • Systemet vil nå ikke la bruker forsøke å kopiere brukergruppe når det ikke finnes brukergrupper å kopiere.

Manualer

 • Rettet en feil som forhindret at lenker var synlig ved lesing av personalhåndbok

Generelt

 • Feil som gjorde at seksjonssider først flimret med bilde av hovedmeny er rettet (seksjonsside er siden du får opp når du er inne i en funksjon og trykker på første lenken til høyre for «Hjem >».
 • En manglende oversettelse til engelsk i systemets oppstartsveiviser ble rettet.
 • Rettet en feil som gjorde det vanskelig å se hvor man var i systemet via mobil.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?