3.0.19 - 2018.01.03

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.19 - 2018.01.03

Forbedringer

 • Relasjoner koblet til manualer i modul for personalhåndbok er nå sortert alfabetisk.
 • Hendelser er nå ikke lenger mulig å lukke hvis tiltak fortsatt er åpent.
 • I Mine timer kan man nå få opp en egen timerapport for sine egne timer.
 • Det er nå mulig å laste opp flere filer samtidig. Metoden er nå en del annerledes.

Feilrettinger

 • Det er nå lettere å lese instrukser og andre dokumenter via mobil da innholdet skaleres riktigere ut i fra skjermstørrelse.
 • Rettet en feil hvor det ikke var mulig å få tabell uten synlige rammer på utskrift.
 • Hvis fraværet er registrert fra før av vil leder nå få korrekt feilmelding ved forsøk på å godkjenne/bekrefte fravær.
 • Publisering av håndbøker i personalhåndboks-modulen hvor lesetilgang er styrt vil nå ta korrekt hensyn til hvilken lesetilgang er satt før varsling.
 • Rettet en feil hvor variabler fra vår mal på personalhåndbok ikke ble kopiert til nye kunder.
 • Underkontoer kommer nå alltid opp med riktig navn når man ønsker å publisere instrukser fra hovedkonto.
 • Ikon for behandling av avvik til høyre for avvikets tittel i fanen rapport på vernerunde fungerer nå korrekt.
 • Oppgaven i oppgavelisten som angår organisasjonskart er nå rettet til å ikke lenger komme opp hvis organisasjonskartet er lastet opp samme dato som du ser på oppgavelisten.
 • Små endringer ved import av ansatte for å blant annet unngå feilmeldinger som ikke gir noe informasjon tilbake til bruker.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?