3.0.17 - 2017.11.20

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

3.0.17 - 2017.11.20

Feilrettinger

 • Mitt fravær: Rettet en feil ved registrering av sykdom barn hvor bruker fikk feilmelding og ble forhindret registrering.
 • Mine hendelser: Det er rettet en feil som gjorde at man ved enkelte tilfeller ikke fikk tatt bilde av hendelser med mobil.
 • Mine hendelser: Oversikt for Mine hendelser er rettet på mobil og «Lukket dato» er nå på de fleste visninger av oversikt på hendelser.
 • Medarbeidersamtale: Det er rettet en feil hvor medarbeidersamtaler planlagt samme dag ikke kom opp under «Mine skjemaer» i «Min informasjon».
 • Kompetanse: Rettet Skriv ut fra oversikt til å ta med seg informasjon som ligger i tannhjul pr ansatt.
 • Arbeidsplaner: Feil som forhindret sletting av vakttyper er rettet.
 • Instrukser: Øverste tittel er redusert noe på utskrift i størrelse. 
 • Instrukser: Typefelt for Instruks, Rutine eller Prosedyre er rettet til å vises bedre på utskrift og skal ikke lenger vise teksten «Ikke satt».
 • Vernerunde: Feil som forårsaket at kommentarer kom med fra mal ved kopiering er rettet.
 • Møter: Denne kommer nå korrekt opp i oppgavelisten.
 • Utskrifter: Alle faste tabeller i skjemaer kommer nå opp med svart farge.

Forbedringer

 • Sykefraværsoppfølging: Obligatoriske tiltak kommer nå markert i fanen Hendelsesforløp i dette skjemaet.
 • Kompetanse: Det er nå mulig å sortere på hvem som mangler en spesifikk opplæring.
 • Generelt: Fargeforandringer er gjort på diverse kalenderknapper.
 • Generelt: Vi har lagt ut link på innloggingsside for å se forbedringer og feilrettinger vi har gjort i diverse oppdateringer.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?