Sykefraværsoppfølging

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sykefraværsoppfølging

Fanen Sykefraværsoppfølging

Personinformasjon

 • Første dag borte: Felt for å velge første dato ansatt var sykemeldt.
 • Tilbake: Felt for å velge datoen ansatt var tilbake fra sykemelding.
 • Nærmeste leder: Felt for å velge leder til ansatt. Velges blant registrerte ansatte.
 • Telefon leder: Felt for å fylle inn telefonnummer til nærmeste leder for ansatt.
 • Kommune: Felt for å fylle inn kommunen ansatt tilhører.
 • Prosent: Felt for å fylle inn grad av sykefravær.

Vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne

 • Beskrivelse av arbeidstakers nåværende arbeidsoppgaver: Fyll inn informasjon om ansattes arbeidsoppgaver ved sykemeldingstidspunktet. Dette er et fritekstfelt, som også tillater mange tegn, punktlister og enkel tekstformatering.
 • Hvilke av de nåværende eller nye/andre oppgaver kan utføres uten tilrettelegging: Fyll inn informasjon om hvilke oppgaver ansatte kan utføre uten spesiell tilrettelegging på arbeidsplassen. Dette er et fritekstfelt, som også tillater mange tegn, punktlister og enkel tekstformatering.
 • Hvilke av de nåværende eller nye/andre oppgaver kan utføres med tilrettelegging: Fyll inn informasjon om hvilke oppgaver ansatte kan utføre hvis man gjennomfører spesiell tilrettelegging på arbeidsplassen. Dette er et fritekstfelt, som også tillater mange tegn, punktlister og enkel tekstformatering.
 • Forhold på arbeidsplassen / arbeidets art som vanskeliggjør arbeidsmulighetene: Fyll inn informasjon om hvilke forhold som gjør det vanskelig, selv med tilrettelegging, for ansatte å utføre arbeidsoppgavene. Dette er et fritekstfelt, som også tillater mange tegn, punktlister og enkel tekstformatering.

Aktuelle tiltak på arbeidsplassen i arbeidsgivers regi

 • Fyll inn informasjon om hvilke tiltak arbeidsgiver kan gjøre på arbeidsplassen for å muliggjøre at arbeid utføres av ansatt. Dette er et fritekstfelt, som også tillater mange tegn, punktlister og enkel tekstformatering.

Tiltak som har vært gjennomført i arbeidsgivers regi

 • Fyll inn informasjon om hvilke tiltak arbeidsgiver har gjort på arbeidsplassen for å muliggjøre at arbeid utføres av ansatt. Dette er et fritekstfelt, som også tillater mange tegn, punktlister og enkel tekstformatering.
 • Fyll inn dato dersom dialogmøte innen 12 måneders sykemelding er utført: Fyll inn datoen for gjennomført dialogmøte.

Om dialogmøtet ikke er utført, begrunn hvorfor

 • I tilfellet et dialogmøte er utført skal man begrunne hvorfor. Dette er et fritekstfelt, som også tillater mange tegn, punktlister og enkel tekstformatering.

Behov for bistand

 • Behov for bistand fra: Huk av om det er behov for bistand fra Bedriftshelsetjenesten, Lege / sykemeldende behandler, fyll inn under Andre om valgene ikke passer eller huk av for samtlige eller riktig kombinasjon.
 • Behov for bistand fra NAV: Huk av for hvilken type bistand som er nødvendig fra NAV eller beskriv i Annet om valgene ikke passer.

Filer:

 • Last opp: Lar bruker laste opp fil på ansatte.
 • Slett: Lar bruker slette markerte filer i oversikten.
 • Kategori: Lar bruker sette kategori på markerte filer i oversikten.
 • Redigeringsknapp til høyre for fil: Lar bruker redigere tittel, laste opp ny fil til å erstatte fil som ligger på tittel, sette dato, fylle inn kategori og fylle inn beskrivelse.
 • Nedlastingsknapp: Lar bruker laste ned filen knyttet til tittel på samme rad.

Fanen Hendelsesforløp

Innhold i fanen kommer automatisk opp med fremtidige tiltak så lenge Første dag borte er fylt ut innen lagring i fanen Sykefraværsoppfølging. Obligatoriske tiltak står merket med teksten Obligatorisk og uthevet skrift.

 • Redigeringsknapp til høyre for et tiltak/en hendelse: Lar bruker bytte dato, redigere tittel, sette inn notat og lese eventuell veiledning.
 • Avkryssing i kolonnen Utført: Lar bruker sette tiltak som utført. Tiltak som ikke er utført vil bli opplyst om innen 20 dager før frist og hvis de er utgått på frist i den ukentlige rapporten pr epost.
 • Knapp for Slett: Lar bruker slette hendelser/tiltak fra listen når de er markert i avkryssingsbokser til venstre for hvert tiltak.
 • Knapp for Lagre: Lar bruker lagre eventuelle endringer
 • Knapp for Ny hendelse: Lar bruker legge til nye hendelser/tiltak i hendelsesforløpet.

 

Viktig om Sykefraværsoppfølging

De aller fleste felter nevnt under er ment til å registrere personinformasjon. Om du ikke har lovhjemmel til registreringen, en annen grunn som er gyldig i myndighetenes øyne eller samtykke for personen du skal registrere informasjon om, kan du ikke registrere personinformasjonen. Det er opp til hver enkelt virksomhet å selv vurdere hvilken informasjon man kan og ikke kan registrere digitalt.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?