Oppsigelse i prøvetiden

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Oppsigelse i prøvetiden

Firmaopplysninger

 • Navn: Hentes fra Foretaksnavn i Foretaksinformasjon. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Organisasjonsnummer: Hentes fra Orgnr. I Foretaksinformasjon. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Adresse: Hentes fra Adresse i Besøksadresse i Foretaksinformasjon. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Postnummer / Sted: Hentes fra Postnummer og Poststed i Besøksadresse i Foretaksinformasjon. Kan ikke redigeres i Skjema.
 • Arbeidsgiver: Velg arbeidsgiver i feltet som henter ansatte frem.

Ansatt

 • Navn: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Fødselsdato: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Adresse: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Postnummer / Sted: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.

Tariffavtale/verneombud

 • Følgende tariffavtale gjelder: Hentes fra arbeidsavtalen til aktuell ansatt.
 • Verneombud: Hentes fra arbeidsavtalen til aktuell ansatt.

Ansettelsesforholdets varighet og arbeidstid

 • Oppsagt dato: Velg dato for når oppsigelsestid skal starte.
 • Drøftelsesmøte gj.ført: Velg dato for når drøftelsesmøte ble gjennomført.
 • Ukentlig arbeidstid: Fyll inn antall timer ansatt normalt arbeider pr uke i henhold til arbeidsavtale.
 • Oppsigelsestid: Fyll inn antall måneder oppsigelsestid som gjelder ut i fra arbeidsavtale med aktuell ansatt. Arbeidsmiljøloven har spesifikke paragraf vedrørende oppsigelsestid og frist.

Årsak til oppsigelse

 • Tekstfelt: Fyll inn en konkret og forklarende årsak til oppsigelse

Dato

 • Dato: Velg dato for når dokumentet er skrevet.

Filer

 • Last opp: Lar bruker laste opp fil på ansatte.
 • Slett: Lar bruker slette markerte filer i oversikten.
 • Sett kategori: Lar bruker sette kategori på markerte filer i oversikten.
 • Redigeringsknapp til høyre for fil: Lar bruker redigere tittel, laste opp ny fil til å erstatte fil som ligger på tittel, sette dato, fylle inn kategori og fylle inn beskrivelse.
 • Nedlastingsknapp: Lar bruker laste ned filen knyttet til tittel på samme rad.

Viktig om utskrift

Utskrift vil inneholde ansettelsesdato og detaljert informasjon om arbeidstakers rettigheter.

 

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?