Drøftelsesmøte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Drøftelsesmøte

Ansatt

  • Navn: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.
  • Stilling: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.

Innhold

  • Tekstfelt: I tekstfeltet kan du beskrive innholdet for møteinnkallelsen. Dette er et fritekstfelt, som også tillater mange tegn, punktlister og enkel tekstformatering. Vi anbefaler å bruke knappen Hent mal under for å ha et utgangspunkt til innholdet.

Dato/Leder

  • Dato: Velg dato for når møteinnkallelsen ble laget.
  • Leder: Velg navn på leder blant de ansatte registrert i systemet.

Filer

  • Last opp: Lar bruker laste opp fil på ansatte.
  • Slett: Lar bruker slette markerte filer i oversikten.
  • Kategori: Lar bruker sette kategori på markerte filer i oversikten.
  • Redigeringsknapp til høyre for fil: Lar bruker redigere tittel, laste opp ny fil til å erstatte fil som ligger på tittel, sette dato, fylle inn kategori og fylle inn beskrivelse.
  • Nedlastingsknapp: Lar bruker laste ned filen knyttet til tittel på samme rad.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?