Arbeidsavtale

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Arbeidsavtale

Kopier i fra arbeidsavtale

 • Ved trykk på knappen kan du velge andre ansatte og deres arbeidsavtaler for å kopiere informasjon som ikke er spesifikke personopplysninger fra deres arbeidsavtale. Det er kun ansatte og arbeidsavtaler man har tilgang på som kommer opp.

Virksomhet

 • Navn: Hentes fra Foretaksnavn i Foretaksinformasjon. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Organisasjonsnummer: Hentes fra Orgnr. I Foretaksinformasjon. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Adresse: Hentes fra Adresse i Besøksadresse i Foretaksinformasjon. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Postnummer / Sted: Hentes fra Postnummer og Poststed i Besøksadresse i Foretaksinformasjon. Kan ikke redigeres i Skjema.
 • Arbeidsgiver: Velg arbeidsgiver i feltet som henter ansatte frem.

Ansatt

 • Navn: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Adresse: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Postnummer / Sted: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Fødselsdato: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Personnummer: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.

Arbeidsplass/Arbeidssted

 • Arbeidsplass/Arbeidssted: Fyll inn informasjon om hva som er den faste plassen eller stedet hvor ansatte gjør sitt arbeid.

Ansatt som

 • Stilling: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Beskriv arb.opppgaver/stilling: Fyll inn utfyllende informasjon som beskriver hva ansatt skal gjøre i sin stilling.

Tariffavtale/verneombud

 • Har tariffavtale: Marker for Ja eller Nei. Ved Ja vil nye valg dukke opp.
 • Følgende tariffavtale gjelder: Fyll inn navn på tariffavtalen som gjelder. Feltet kommer kun opp om man har satt Ja på Har tariffavtale.
 • Tariffpartner: Fyll inn navn på organisasjonen tariffavtalen er utarbeidet med. Feltet kommer kun opp om man har satt Ja på Har tariffavtale.
 • Verneombud: Fyll inn navnet på verneombudet i verneområdet til aktuell ansatt.

Ansettelsesforholdets varighet og arbeidstid

 • Ansatt fra: Velg dato ansatt er ansatt fra og med.
 • Stillingsprosent: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Stillingstype: Velg Fast eller Midlertidig. Feltene som følger varierer med hvilket valg man har gjort.
 • Forventet varighet (sluttdato): Velg dato for når det midlertidige arbeidsforholdet avsluttes. Kommer kun opp hvis Midlertidig er valgt som Stillingstype.
 • Grunnlaget for midlertidig ansettelse: Fyll inn grunnlaget for midlertidig ansettelse. For eksempel vikariat eller lignende.
 • Ukentlig arbeidstid: Fyll inn totalt antall timer for normal/gjennomsnittlig arbeidstid pr uke.
 • Daglig arbeidstid (fra-til): Fyll inn tidsrommet for normal arbeidstid. F.eks. 08:00 – 16:00.
 • Arbeidstidens plassering: Fyll inn informasjon om hvor ansatt til vanlig er i arbeid under arbeidstiden.
 • Særlig arbeidstidsordning: Fyll inn informasjon om spesielle ordninger for arbeidstid.
 • Pauser (lengde): Fyll inn pauselengde pr dag.
 • Arbeidstakers oppsigelsesfrist: Fyll inn arbeidstakers oppsigelsesfrist i måneder.
 • Arbeidsgivers oppsigelsesfrist: Fyll inn arbeidsgivers oppsigelsesfrist i måneder.
 • Ferietid, fastsettes i henhold til ferielovens bestemmelser: Fyll inn antall feriedager ansatt skal ha pr år. Minimum 25 virkedager, for ansatte over 60 gjelder minimum 31 virkedager.

Evt. Prøvetid

 • Prøvetidens lengde: Fyll inn varighet på prøvetid. Prøvetid gjelder fra ansettelsesdato og ikke lenger enn det som er angitt som maksimalt i lovverket.
 • Oppsigelsesfrist i prøvetiden: Fyll inn antall uker eller måneder som gjensidig oppsigelsesfrist i prøvetiden. Egne regler for oppsigelsesfrist i prøvetid
 • Evt. Forlengelse av prøvetid: Fyll inn informasjon om en eventuell forlengelse av prøvetid.

Lønn

 • Lønn pr.time/måned: Fyll inn time- eller eventuelt månedslønn. Tydeliggjør om det er pr time eller pr måned som gjelder.
 • Overtidstillegg (min 40%): Fyll inn i prosent hvilket overtidstillegg ansatt har ved overtidsarbeid. Minimum er 40%.
 • Ansiennitet/Lønnstrinn: Fyll inn informasjon om hvilken ansiennitet og lønnstrinn ansatt har.
 • Helge-/nattillegg: Fyll inn informasjon om eventuelle tillegg for arbeid i helg eller på natt.
 • Andre tillegg: Fyll inn informasjon om eventuelle andre tillegg.
 • Godtgjørelse/diett: Fyll inn informasjon om eventuelle godtgjørelser/diett ansatt har i forbindelse med sitt arbeid.
 • Lønn blir utbetalt: Fyll inn dato(er) og intervall for utbetaling av lønn. F.eks. 10. hver måned.
 • Utbetalingsmetode: Fyll inn informasjon om hvordan lønnen skal utbetales.
 • Lønnskonto: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Feriepenger: Fyll inn informasjon om hvor mye feriepenger i prosent ansatt skal få pr år på bakgrunn av lønn fra fjoråret. Minimum er 10,2% og 12,5% for arbeidstakere over 60 år. Nevnte satser går ut i fra minimumsferie i ferieloven. Ved flere avtalte ferieuker skal det være tilsvarende høyere sats for feriepenger.

Annet

 • Kopier fra arbeidsavtalen: Velg annen arbeidsavtale for å kopiere tekst fra tekstfelt inn i denne arbeidsavtalen. Du kan kun velge fra ansatte og arbeidsavtaler du har tilgang på.
 • Knapp for Kopier: Trykk på knappen for å kopiere valgt arbeidsavtale.
 • Tekstfelt: Fyll inn annen relevant informasjon til arbeidsavtalen. Dette er et fritekstfelt, som også tillater mange tegn, punktlister og enkel tekstformatering.

Underskrifter

 • Dato: Fyll inn dato for underskrift.
 • Arbeidsgiver: Fyll inn navn på arbeidsgiver som også skal skrive under på utskriften.
 • Arbeidstaker: Fyll inn navn på arbeidstaker som også skal skrive under på utskriften.

Filer

 • Last opp: Lar bruker laste opp fil på ansatte.
 • Slett: Lar bruker slette markerte filer i oversikten.
 • Kategori: Lar bruker sette kategori på markerte filer i oversikten.
 • Redigeringsknapp til høyre for fil: Lar bruker redigere tittel, laste opp ny fil til å erstatte fil som ligger på tittel, sette dato, fylle inn kategori og fylle inn beskrivelse.
 • Nedlastingsknapp: Lar bruker laste ned filen knyttet til tittel på samme rad.

 

 

Viktig om Arbeidsavtaler

Mange av feltene nevnt under er ment til å registrere personinformasjon. Om du ikke har lovhjemmel til registreringen, en annen grunn som er gyldig i myndighetenes øyne eller samtykke for personen du skal registrere informasjon om, kan du ikke registrere personinformasjonen. Det er opp til hver enkelt virksomhet å selv vurdere hvilken informasjon man kan og ikke kan registrere digitalt.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?