Advarsel

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Advarsel

Ansatt

 • Navn: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.
 • Stilling: Hentes automatisk fra det som er registrert på den ansatte. Kan ikke redigeres i skjema.

Notat

 • Kopier fra advarsel: Velg advarsel registrert tidligere på en ansatt. Kan kun velge mellom ansatte man har tilgang på.
 • Knapp for å kopiere: Trykk for å kopiere valgt advarsel.
 • Tekstfelt: Fyll inn innholdet til advarsel. Dette er et fritekstfelt, som også tillater mange tegn, punktlister og enkel tekstformatering.
 • Dato: Velg dato for når advarsel gjelder fra. Utfylling av feltet er nødvendig for å kunne lagre.
 • Leder: Velg navn på leder for ansatt. Utfylling av feltet er nødvendig for å kunne lagre.

Filer

 • Last opp: Lar bruker laste opp fil på ansatte.
 • Slett: Lar bruker slette markerte filer i oversikten.
 • Kategori: Lar bruker sette kategori på markerte filer i oversikten.
 • Redigeringsknapp til høyre for fil: Lar bruker redigere tittel, laste opp ny fil til å erstatte fil som ligger på tittel, sette dato, fylle inn kategori og fylle inn beskrivelse.
 • Nedlastingsknapp: Lar bruker laste ned filen knyttet til tittel på samme rad.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?