Vilkår

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vilkår

Du godtar følgende vilkår når du bestiller kurs fra Avonova.

Kurspåmelding

Data du registrerer ved påmelding til våre kurs, blir lagret i kurssystemet. Dette er opplysninger som kun brukes i forbindelse med kursinformasjon og fakturering.  I tillegg ber vi deg oppgi informasjon om evt. allergier og behov for tilretteleggelse.

Avonova er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for å gjennomføre booking av møtelokaler og foreta og administrere påmelding fra deltakere til Avonova sine kurs.

Ved kurspåmelding samtykker den registrerte at det registreres ulike typer personopplysninger i våre kurssystemer og saksbehandlingssystem Avonvoa Solutions AS bruker til å utføre sine tjenester. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen og også påfølgende krav i henhold til akkreditering, utpeking eller sertifisering der dette er relevant. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger.

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger innen 1 måned.

Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon i arkivet, som for eksempel sensitive personopplysninger.

Vi gjør oppmerksom på at forespørsler om innsyn blir oppbevart (arkivert) i vårt kvalitetssystem.

I forbindelse med registrering av kundedata, oppbevares kun nødvendig data for å ivareta kundens interesse, inngå kundeavtaler, sende tilbud med mer. Data til bruk for e-postmarkedsføring utføres i henhold til Markedsføringsloven og Personvernforordningen

Fakturering

Alle kurspåmeldinger er bindende og faktureres fortløpende ved bestilling. Faktura utsendes normalt i løpet av en uke etter bestilling er mottatt, med 20 dagers forfall. Unntak for virksomheter som er pålagt andre betalingsbetingelser (utenlandske fakturamottak, internasjonale morselskap, kommuner/fylkeskommuner).

Påmeldingsfrist og betaling

Kurs har ingen påmeldingsfrist, deltakere kan melde seg på så fremst det er ledige kursplasser. Kurset faktureres alltid i forkant av kursdato, med unntak der bestilling har forekommet kort tid før kursstart.

Avbestilling

Ved ønske om å avbestille kursplass påløper det et gebyr på kr 1500,-. Avbestilles kursplass nærmere enn 3 uker før kursstart, belastes full kursavgift.

Ombooking

Det er mulig å endre kurssted/kursdato kostnadsfritt frem til en uke før kursstart. En ombooking etter dette vil belastes med et gebyr på kr 1000,-

Ved bytte av kurssted/kursdato skal alltid originalfaktura betales i henhold til forfallsdato, eventuelle gebyr blir fakturert i eget bilag.

Retten til fri ombooking og ombooking mot gebyr utløper 12 mnd. etter opprinnelig bestilt kursdato.

MVA

Det er ikke mva. på våre åpne kurs, mva tilkommer på nettkurs HMS for ledere (e-læring) og HMS kurspakke (e-læring).

Angrefrist

Dersom du angrer på bestillingen eller har innvendinger angående ordrebetingelser, ber vi deg ta kontakt innen 24 timer eller i løpet av første virkedag etter bestillingen er gjennomført. Alle henvendelser vedrørende angrefrist skal skje skriftlig pr. e-post til kundeservice@avonova.no

Endringer i bestilling

Kunde har selv ansvar for at korrekt firma- og kontaktopplysninger er registrert under bestillingen. Det samme gjelder kontakt informasjon til kursdeltaker. Dersom dette ikke er korrekt registrert kan ikke Avonova garantere for at deltaker får tilsendt relevant informasjon i forkant og etterkant av kurs deltakelse.

Endringer i oppsatt kurs

Avonova tar forbehold for avlysning av kurs og vil gi beskjed i forkant til alle deltakere. Vi fraskriver oss ansvaret for reisekostnader tilknyttet planlagt kursdeltakelse og vil ikke refundere disse.

Avonova tar også forbehold om endring i oppgittkurslokasjon og vil gi beskjed i forkant til alle deltakere.

Avonova tar også forbehold om endring i oppgitt kursholder/foreleser, dette vil ikke bli gitt beskjed om i forkant av kurs.

Purring/Inkasso

Avonova samarbeider med CrediCare AS på oppfølging av ubetalte fakturaer. Dersom vi ikke mottar deres innbetaling innen 14 dager etter forfall, vil kravet bli oversendt CrediCare AS, som vil sende purring og følge opp kravet videre.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?