Sykefraværskurs – forebygging og oppfølging

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sykefraværskurs – forebygging og oppfølging

Hva kan du som personalansvarlig gjøre for å forebygge og redusere sykefraværet på arbeidsplassen? Og når en ansatt først er sykemeldt, hvordan følger du best opp? I dette kurset vil du lære hvordan du både kan redusere sykefraværet, og minimere følgene av det sykefraværet som likevel oppstår gjennom god sykefraværsoppfølging.

Mer om kurset

Sykefraværsforebygging og oppfølging av sykmeldte oppleves for mange som en utfordrende og tidkrevende del av det å være leder. Sykefravær er en naturlig del av arbeidslivet og vil oppstå på alle arbeidsplasser og kan føre til både redusert produktivitet og økte kostnader. Noe av sykefraværet er påregnelig, men mye av sykefraværet kan reduseres og her spiller du som leder en viktig rolle.

Gjennom dette kurset vil du få økt kompetanse og flere verktøy som vil kunne hjelpe deg som leder til å forstå, forbygge og håndtere sykefraværet på arbeidsplassen på en god måte. I kurset vil du lære mer om hvilke tiltak som kan settes i gang for å forebygge sykefravær på arbeidsplassen, hva du som leder kan gjøre for å følge opp sykmeldte ansatte på en best mulig måte og hvordan du kan samarbeide best mulig med de andre rollene i sykefraværsarbeidet.

Målet er å skape trygge ledere med god kompetanse i forebygging og oppfølging av sykefravær som igjen kan bidra til å styrke de andre rollene på arbeidsplassen slik at man sammen kan jobbe mot målet om redusert sykefravær. Gjennom praktiske eksempler, erfaringsutveksling og begrepsavklaring vil vi belyse hva man som leder kan gjøre og hvordan man kan unngå ulike feller når man jobber med sykefravær.

SENTRALE TEMAER

  • Begrepsavklaring og statistikk
  • Hvilke faktorer påvirker sykefraværet
  • Leders rolle i sykefraværsforebygging
  • Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte
  • Den sykmeldtes rolle og medvirkningsplikt
  • De ulike aktivitetene i sykefraværsoppfølgingen
  • De ulike partens rolle i sykefraværsarbeidet

FOR HVEM?

Ledere med personalansvar.

KURSETS GJENNOMFØRING

Kurset gjennomføres som webinar på Zoom mellom kl. 09-12 med opptil 25 kursdeltakere.

For best mulig effekt av kurset kreves aktivt engasjement fra alle kursdeltagerne i gruppe- og plenumsdiskusjoner.

Ønsker du vite mer om kurset?

Legg igjen dine kontaktdetaljer og motta mer informasjon.

Du kan også kontakte oss på kurs@staminagroup.no 

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?