Kurs i konflikter og konflikthåndtering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kurs i konflikter og konflikthåndtering

Hva gjør du når konflikter oppstår? Hvordan møter du utfordrende situasjoner? Kjenner du og dine ansatte til spillereglene for arbeidslivet? Konflikter er en naturlig del av livet på arbeidsplassen. Det er ikke konflikten i seg selv, men måten vi møter den på som kan bli avgjørende for utfallet for den enkelte og for arbeidsmiljøet.

Mer om kurset

Gjennom dette kurset vil du få kompetansen og verktøyene du trenger for å forstå, forebygge og håndtere konflikter på arbeidsplassen på en ryddig og korrekt måte. I dette kurset vil du lære om hvilke spilleregler som gjelder for arbeidslivet, og hvilke krav og plikter du som leder, arbeidstaker, verneombud og tillitsvalg må forholde deg til.

Målet er å skape trygge ledere og kompetente ressurspersoner (HR, HMS-aktører) som sammen sikrer en felles forståelse av tematikken og har en god og profesjonell personalhåndtering i konflikter. Kurset viser gjennom case, praktiske eksempler og begrep belyse hvor grensene går, hva må vi tåle, hva vi ikke skal måtte tåle, hva kan vi ikke kan gjøre eller si når vi er på jobb.

Kurset vil være en variasjon av foredrag, case og praktiske eksempler.

SENTRALE TEMAER

Begrepsavklaring og felles forståelse: Konflikter og trakassering i arbeidslivet

  • Arbeidslivets spilleregler
  • HMS aktører: Rolleavklaring og rolleforståelse
  • Uheldig vs. Påregnelig belastning
  • Konsekvenser for den enkelte, arbeidsmiljø og samfunn
  • Konflikthåndtering med arbeidsmiljøloven som rettesnor
  • Konflikter som plattform for læring og utvikling i organisasjonen

FOR HVEM?

Arbeidsgivere og ledere, vernetjeneste og tillitsvalgte, HR- og HMS-personell og medarbeidere.

KURSETS GJENNOMFØRING

Kurset gjennomføres som fysisk kurs på utvalgt hoteller mellom kl. 09-15 med opptil 25 kursdeltakere

Kurset gjennomføres som Webinar mellom kl. 09-15 med opptil 25 kursdeltakere.

For best mulig effekt av kurset kreves aktivt engasjement fra alle kursdeltagerne, i gruppe- og plenumsdiskusjoner, praktiske øvelser og utarbeidelse av tiltaksplan. Etter avsluttet kurs skal deltagerne selv kunne starte sin egen prosess med konkrete stressreduserende og energigivende tiltak!

Ønsker du vite mer om kurset?

Legg igjen dine kontaktdetaljer og motta mer informasjon.

Du kan også kontakte oss på kurs@staminagroup.no 

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?