Kurs i AMU- og verneombudsrollen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kurs i AMU- og verneombudsrollen

I dag er det mange virksomheter som har verneombud og arbeidsmiljøutvalg, men fungerer rollene egentlig i praksis? God HMS bygger på en god vernetjeneste, og i dette kurset vil ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget lære hvordan man bygger en vernetjeneste som blir en ressurs for hele virksomheten.

Mer om kurset

Mange virksomheter er opptatte av å ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg på plass og sende dem på kurs - fordi arbeidsmiljø- loven krever det. Men loven krever ikke bare at vi har disse rollene; den krever også at de skal fungere i praksis. Og når verne- ombudsordningen og arbeidsmiljøutvalget fungerer godt, danner disse grunnlag for et godt og effektivt HMS-arbeid som bygger på samarbeid mellom ledelse og arbeidstakere.

I dette kurset vil deltakerne lære mer om rollene til verneombud, hovedverneombud og arbeidsmiljøutvalg, samt hvordan virksom- heten kan bygge opp en vernetjeneste som er levende og bidrar til et bedre arbeidsmiljø for alle.

For mange verneombud og AMU-medlemmer er dette kurset en viktig påbygning til den lovpålagte grunnopplæringen, og vil gi deltakerne økt kompetanse om sine roller og hvordan de skal gå i gang med vernearbeidet.

For hvem?

Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), verneombud, hovedverneombud og ledere i virksomheter med arbeidsmiljøutvalg (normalt 50 ansatte eller mer).

Kurset er et påbygningskurs for dem som allerede har grunnleggende kompetanse i HMS og arbeidsmiljølovgivningen, tilsvarende Avonovas ”Grunnkurs i arbeidsmiljø” (40-timers grunnkurs i HMS) eller ”HMS- kurs for ledere”.

Formen på opplæring

Kurset er et endagskurs som arrangeres som webinar kl. 09:00- 16:00.

I kurset sørger en trygg og engasjert kurs- holder for å lede gruppen gjennom de ulike temaene, og det legges vekt på å involvere kursdeltakerne gjennom gruppeoppgaver, refleksjon, diskusjon og deling av erfaringer.

Aktuelle undervisningstema

  • Verne- og miljøarbeid
  • Arbeidsmiljøutvalget; krav og regler
  • Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver
  • Arbeidsmiljøutvalgets rolle i bedriften
  • Verneombudene og hovedverneombudet; krav og regler
  • Verneombudenes oppgaver
  • Verneombudenes rolle i bedriften
  • Samarbeid innad i vernetjenesten og med ledelse

 

Vi kan ringe deg

Kursvarianter

Avonova kan tilby dette kurset bedriftsinternt.

Dersom du legger igjen din informasjon vil en av våre kurskonsulenter kontakte deg. Sammen kan dere finne en kursform som vil passe for dine medarbeidere. Du kan også kontakte oss på kurs@avonova.no

Vi kan ringe deg

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?