HMS-kurs for ledere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
hmskurs-ledere_banner_epi

HMS-kurs for ledere

HMS-kurs for ledere er et lovpålagt heldagskurs som gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven. Kurset tar for seg lover og regler som ligger til grunn for et forsvarlig arbeidsmiljø, og er basert på arbeidsmiljøloven §3-5.

Klikk her for å navigere ned til mer informasjon om kursets innhold.

Mer om kurset


Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver engasjerer seg i systematisk HMS-arbeid og sykefraværsoppfølging, samt at de tilegner seg dokumenterbar og oppdatert kunnskap på området.

Ledere med personalansvar trenger kunnskap og ferdigheter for å implementere strategier som kontrollerer potensielle problemer, og kunnskap om å motivere til endring av helsetruende adferd både fra enkelte arbeidstakere og virksomheten.


Hvem bør ta dette kurset?

 • Arbeidsgivers øverste leder (lovpålagt)

 • Ledere/mellomledere med personalansvar (kompetanse lovpålagt*)


Arbeidsgiver, i praksis daglig leder, er lovpålagt å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Denne plikten kan ikke delegeres til andre. I virksomheter som opererer under flere organisasjonsnummer, skal øverste leder per organisasjonsnummer også kunne dokumentere slik opplæring.

For ledere stilles krav om kompetanse i HMS, og denne må tilpasses lederoppgavene: For ledere med personalansvar (eller også utstrakt økonomiansvar) forventes samme kompetanse som for daglig leder. Fordi denne kompetansen også må kunne dokumenteres, er det vanlig praksis å gi også andre ledere enn daglig leder denne opplæring.

Dersom du er leder og sitter i din bedrifts arbeidsmiljøutvalg, har du krav til gjennomføring av Grunnkurs i arbeidsmiljø.


Hva sitter man igjen med etter å ha deltatt på kurset?


Kurset skal gi arbeidsgiver kunnskap om sine plikter iht. hva HMS innebærer, hvordan jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet - og hvorfor man skal jobbe med dette.

Opplæringen støtter bedriften, og setter arbeidsgiver i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø og sikkerhetsarbeidet blir ivaretatt.

 • Hvordan man kartlegger fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

 • Hvordan ledere kan målstyre tiltak, risikostyre og unngå ulykker på arbeidsplassen

 • Måten vi praktiserer helsefremmende og sikkerhetsfremmende tiltak på arbeidsplassen

 • Hvordan HMS påvirker arbeidstakere, organisasjonen og arbeidsmiljøet


Oppsummert bidrar HMS kurs for ledere til at deltagere kan identifisere, evaluere og kommunisere informasjon om arbeidsplassen og miljømessige forhold som kan ha skadelig innflytelse på arbeidstakernes helse. Deltakere blir dermed en større ressurs for bedriften.


Slik gjennomføres kurset


Undervisningen skjer i grupper hvor man kan dra nytte av hverandres erfaring. Erfaringslæring, gruppedeltagelse, praktiske gruppeoppgaver og refleksjoner legges til rette for av kursholdet.

Kurset gjennomføres vanligvis over 1 dag, og kursbevis med dokumentasjon på gjennomført lovpålagt opplæring gis etter avsluttet kurs.

I løpet av kurset vil man gå gjennom følgende temaer:

 • Bakgrunnen for kurset (lovkravene i Arbeidsmiljøloven §3-5)

 • Lovverket og rollene i HMS arbeidet

 • Systematisk HMS-arbeid

 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer og yrkeshygiene

 • Sykefravær og sykefraværsoppfølging

 • Rus og avhengighet (AKAN)

 • Ergonomi på arbeidsplassen

 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø


Kurset finnes også tilgjengelig som nettkurs.

Kundeopplevelse

"For Telenor er det et viktig krav at alle ledere skal ha tilstrekkelig HMS kompetanse. Vi sørger for at ledere, verneombud og medarbeidere får opplæring og rådgivning gjennom bedriftshelsetjenesten. For oss er det avgjørende at vår bedriftshelseleverandør blant annet kan tilby mange og varierte kurs.

Vi opplever Avonova som en dyktig kursarrangør som kjenner konsernet vårt godt. De har avholdt en rekke kurs innenfor systematisk HMS arbeid, sykefraværsoppfølging, stressmestring, rusmisbruk og førstehjelp. Særlig setter vi pris på at de gjennom sin kjennskap til Telenor kan skreddersy kurs for ledergruppene våre."

-Telenor

Kundeopplevelse

Vedrørende smittetiltak ift forebygging Covid-19;

Jeg jobber i et privat bo- og omsorgsfirma, hvor flere av våre beboere har ulike type somatiske lidelser i tillegg til sine psykiske plager og lidelser. Vi har svært stenge rutiner ift forebygging smitte innad i firmaet, og ut mot våre eksterne samarbeidspartnere.

På bakgrunn av utbredelse/ oppblomstring av Covid-19 i Oslo, var jeg i forkant av seminar spent ift hvilke type tiltak som var iverksatt fra arrangørens side. Jeg overveide hvorvidt det var forsvarlig å delta på kurset, men valgte å stille opp.

Jeg ble positiv overrasket over iverksatte tiltak…. Kurs ble innledet med god innføring i smitterutine av kursleder, det ble fokusert på at det å ikke følge smitterutiner ville medføre bortvisning fra konferansested. Det var også fokus på det å holde god avstand til hverandre både i undervisningsrom, i pauserom og i spisesal. Viktigheten av spriting av hender ble understreket, og sprit var utplassert på ulike strategiske steder.

Kurs ble etter min vurdering gjennomført på en trygg og forsvarlig måte.

-Harald Opperud, Døgnbemannede Omsorgsboliger AS

Kontakt oss

Spørsmål om HMS-kurs for ledere? Vi hjelper deg gjerne.

Legg igjen navn og nummer, så tar en av våre dyktige kurskonsulenter kontakt.

Du kan også nå oss på  kurs@avonova.no eller på telefon 33 12 19 70

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?