Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

HMS-kurs for ledere (webinar)

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

HMS-kurs for ledere (webinar)

Webinar. HMS-kurs for ledere er et kurs som gir opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljølovens krav. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver gjennomgår opplæring i HMS og at øvrige ledere også innehar god HMS-kompetanse, og dette kurset tar for seg viktige regler og prinsipper i HMS-arbeidet.

I forbindelse med omlegging til nye systemer vil du finne to kurskalendere under. Vi beklager ulempen dette måtte medføre.

Bestill kurs

Kan bestilles på nett

Mer om kurset

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver engasjerer seg i systematisk HMS-arbeid og sykefraværsoppfølging, samt at de tilegner seg dokumenterbar og oppdatert kunnskap på området.

Ledere med personalansvar trenger kunnskap og ferdigheter for å implementere strategier som kontrollerer potensielle problemer, og kunnskap om å motivere til endring av helsetruende adferd både fra enkelte arbeidstakere og virksomheten.

Hvem bør ta dette kurset?

 • Arbeidsgivers øverste leder (lovpålagt)
 • Ledere/mellomledere med personalansvar (kompetanse lovpålagt*)

Arbeidsgiver, i praksis daglig leder, er lovpålagt å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Denne plikten kan ikke delegeres til andre. I virksomheter som opererer under flere organisasjonsnummer, skal øverste leder per organisasjonsnummer også kunne dokumentere slik opplæring.

For ledere stilles krav om kompetanse i HMS, og denne må tilpasses lederoppgavene: For ledere med personalansvar (eller også utstrakt økonomiansvar) forventes samme kompetanse som for daglig leder. Fordi denne kompetansen også må kunne dokumenteres, er det vanlig praksis å gi også andre ledere enn daglig leder denne opplæring.

Dersom du er leder og sitter i din bedrifts arbeidsmiljøutvalg, har du krav til gjennomføring av Grunnkurs i arbeidsmiljø.

Hva sitter man igjen med etter å ha deltatt på kurset?

Kurset skal gi arbeidsgiver kunnskap om sine plikter iht. hva HMS innebærer, hvordan jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet - og hvorfor man skal jobbe med dette.

Opplæringen støtter bedriften, og setter arbeidsgiver i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø og sikkerhetsarbeidet blir ivaretatt.

 • Hvordan man kartlegger fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Hvordan ledere kan målstyre tiltak, risikostyre og unngå ulykker på arbeidsplassen
 • Måten vi praktiserer helsefremmende og sikkerhetsfremmende tiltak på arbeidsplassen
 • Hvordan HMS påvirker arbeidstakere, organisasjonen og arbeidsmiljøet

Oppsummert bidrar HMS-kurs for ledere til at deltakere blir bedre skikket til å kartlegge, vurdere og ivareta arbeidsmiljøet, og deltakerne får med seg viktig kunnskap om hvordan bedriften kan møte HMS-kravene i lovverket og samarbeide med arbeidstakerne og deres representanter for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

I løpet av kurset vil man gå gjennom følgende temaer:

 • Bakgrunnen for kurset (lovkravene i Arbeidsmiljøloven §3-5)
 • Lovverket og rollene i HMS arbeidet
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer og yrkeshygiene
 • Sykefravær og sykefraværsoppfølging
 • Rus og avhengighet (AKAN)
 • Ergonomi på arbeidsplassen
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Kursdeltakerne vil få tilgang til en side hvor de kan laste ned kurspresentasjon og andre ressurser.

Dersom du er leder og sitter i din bedrifts arbeidsmiljøutvalg, har du krav til gjennomføring av 

Kundeopplevelse

Dette har virkelig vært lærerikt og nyttig. Hadde aldri trodd at et webinar på denne plattformen skulle fungere så godt som det gjorde. Jeg opplevde hele opplegget som veldig relevant og jeg lærte mye også av alle de andre som var med på kurset. Variasjonen med grupper, filmsnutter, oppgaver og plenums spørsmål fungerte virkelig godt. Det var også flott at vi alle meldte i chatten når vi kom tilbake fra pause, - det gjorde at tilstedeværelsen opplevdes som viktig og styringen fra Tonje var veldig god.

Språkbruken i kurset var også veldig godt, nyansert og folkelig på samme tid. Veldig bra! Akkurat dette kurset ville jeg foretrukket på webinar, dersom jeg hadde hatt valget med å reise et sted for å gå på kurs eller hjemmekontor/webinar. 

Det som kunne vært bedre er noe mindre informasjon vi skulle igjennom på kort tid. Men ser helt klart at dette er et kost/nytte spørsmål;)

 -Henriette Slorer, Høgskolen i Østfold

Kontakt oss

Spørsmål om HMS-kurs for ledere? Vi hjelper deg gjerne.

Legg igjen navn og nummer, så tar en av våre dyktige kurskonsulenter kontakt.

Du kan også nå oss på  kurs@avonova.no eller på telefon 400 01 709

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?