Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Grunnkurs i arbeidsmiljø (webinar)

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Grunnkurs i arbeidsmiljø (webinar)

Grunnkurs i arbeidsmiljø (40-timers HMS-kurs) er et kurs som gir god innføring i HMS-reglene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, og som gir viktige innspill til hvordan HMS-arbeidet kan gjennomføres på en god måte i din bedrift. Kurset går over to dager på webinar, og følges av en e-læring og en praktisk oppgave. Sammen utgjør disse delene et 40-timerskurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Kurset passer også godt for ledere, tillitsvalgte og andre som jobber med HMS, og der de ikke er pålagt 40 timer opplæring kan de selv velge om de ønsker å gjennomføre e-læring og praktisk oppgave.

I forbindelse med omlegging til nye systemer vil du finne to kurskalendere under. Vi beklager ulempen dette måtte medføre.

Bestill kurs

Kan bestilles på nett

Mer om kurset

Alle på arbeidsplassen – fra arbeidsgiver til arbeidstakerne og roller som arbeidsmiljøutvalg og verneombud – spiller en viktig rolle for helse, miljø og sikkerhet. Vet du hvilke plikter, oppgaver og ansvar som hører til de forskjellige rollene ?

På Grunnkurs i arbeidsmiljø får deltakerne en grundig gjennomgang av HMS-temaene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. I et kurs hvor dialog, erfaringsutveksling og gruppearbeid er vektlagt, tar vi også sikte på å bygge en solid forståelse for hvordan HMS-arbeidet kan gjennomføres i praksis, og vi fokuserer på de ulike rollenes oppgaver knyttet til dette. Kurset vektlegger hvordan HMS-arbeidet kan gjøres på en god måte gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.

En sentral del av HMS-arbeidet i virksomheten er opplæring, og med dette kurset kan din bedrift løfte sin HMS-kompetanse og bli bedre i stand til å etterleve kravene i arbeidsmiljøloven og forskriftene. Dette kurset oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven om opplæring av verneombud, AMU (medlemmer av arbeidsmiljøutvalg) og arbeidsgiver.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle med krav om 40-timers opplæring:

 • Verneombud
 • Hovedverneombud
 • AMU: Både arbeidsgivers og arbeidstakers medlemmer i arbeidsmiljøutvalget

Kurset passer også for andre med krav om opplæring:

 • Arbeidsgiver

… og for andre som trenger eller ønsker kompetanse i HMS:

 • Ledere
 • HR-personell
 • HMS-personell
 • Tillitsvalgte

Kursets gjennomføring og innhold

Kurset består av:

 • Del én er et todagers webinarkurs. Deltakerne ledes trygt gjennom alle temaene av en trygg kursholder.
 • Del to er en nettbasert læringsmodul. Dette er inkludert i kursprisen og blir tilgjengelig for deltakerne uken etter at webinarkurset er gjennomført.
 • E-læringen består også av en praktisk oppgave som skal lastes ned og gjennomføres med leder eller AMU i egen virksomhet.

Sammen utgjør disse to delene et 40-timers HMS-kurs.

OBS: For dem som ikke er pålagt 40 timer opplæring (eksempelvis arbeidsgivere og tillitsvalgte, eller bransjer med tariffavtalt kortere opplæring), kan man velge å bare ta del én av kurset.

Etter gjennomført kurs, vil deltakerne få tilgang til et kursbevis som dokumentasjon på opplæringen. De som gjennomfører hele kurset får kursbevis for 40-timerskurs, mens de som bare gjennomfører to dager, får et kursbevis for todagers opplæring.

Kursdeltakerne vil få tilgang til en side hvor de kan laste ned kurspresentasjon og andre ressurser.

Sentrale tema i kurset

Kurset tar for seg HMS-kapitlene i arbeidsmiljøloven og forskriftene, og alle sentrale tema blir gjennomgått i webinardelen av kurset. E-læringsdelen av kurset består av moduler som repeterer disse temaene, men som også går gjennom noen tema enda grundigere, og i løpet av kurset vil deltakerne få testet kompetansen de har opparbeidet seg.

 • Innføring i arbeidsmiljøloven og forskriftene som hører til
 • Rollene i HMS-arbeidet
 • Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
 • Arbeidsrelaterte skader og sykdommer
 • Forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften)
 • Hvordan jobbe systematisk og målrettet med HMS
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet, vernerunder m.m.
 • Risikovurderinger
 • Handlingsplan (oppfølging av risiko og mangler)
 • Det fysiske arbeidsmiljøet
 • Kjemiske og biologiske faktorer på arbeidsplassen
 • Ergonomi og fysisk aktivitet
 • Det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Sykefraværsarbeid i virksomheten
 • Rus / AKAN – forebygging og oppfølging

Gjennomgang av de ulike temaene kan tilpasses noe i dybde og omfang med hensyn til kursgruppens bransjesammensetning og ønsker.

Krav til forkunnskaper

Det behøves ingen forkunnskaper for å være med på Grunnkurs i arbeidsmiljø. Dette er et kurs som er tilpasset de med lite eller ingen HMS-erfaring, men kurset skal også kunne gi påfyll til deltakere som allerede er kjent med stoffet. På første kursdag vil deltakerne få tilgang til en side med kurspresentasjon og nyttige ressurser for bruk både under og etter kurset.

Kundeopplevelse

Dette har virkelig vært lærerikt og nyttig. Hadde aldri trodd at et webinar på denne plattformen skulle fungere så godt som det gjorde. Jeg opplevde hele opplegget som veldig relevant og jeg lærte mye også av alle de andre som var med på kurset. Variasjonen med grupper, filmsnutter, oppgaver og plenums spørsmål fungerte virkelig godt. Det var også flott at vi alle meldte i chatten når vi kom tilbake fra pause, - det gjorde at tilstedeværelsen opplevdes som viktig og styringen fra Tonje var veldig god.

Språkbruken i kurset var også veldig godt, nyansert og folkelig på samme tid. Veldig bra! Akkurat dette kurset ville jeg foretrukket på webinar, dersom jeg hadde hatt valget med å reise et sted for å gå på kurs eller hjemmekontor/webinar. 

Det som kunne vært bedre er noe mindre informasjon vi skulle igjennom på kort tid. Men ser helt klart at dette er et kost/nytte spørsmål;)

 -Henriette Slorer, Høgskolen i Østfold

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?