Grunnkurs i arbeidsmiljø

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Et 40-timers HMS-kurs / todagers klasseromskurs som dekker arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring i HMS for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kurset dekker også kravene til opplæring for arbeidsgivere, og i tillegg deltar mange tillitsvalgte. For dem uten krav til 40 timer opplæring, kan deltakerne velge å gjennomføre kun første del av kurset; et todagers klasseromskurs.

Kurset er bygget opp av tre hoveddeler:

Første del er et todagerskurs som gjennomføres i virtuelt eller fysisk klasserom.

Uavhengig av om kurset gjennomføres i et virtuelt klasserom eller på en av våre mange kurslokasjoner, vil deltaker bli loset gjennom de sentrale HMS-temaene av en erfaren og dyktig kursholder. Gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsutveksling er vektlagt i kurset.

Andre del er en nettbasert læring som kursdeltaker gjennomfører på egenhånd.

Uken etter gjennomført klasseromskurs, får deltaker tilgang til e-læringskurset. Dette er et kurs hvor deltaker på egenhånd skal gjennomføre 8 kursmoduler og få repetere og dykke videre ned i de ulike HMS-temaene. Deltaker trenger tilgang til en PC med internett, og det kan være lurt å planlegge gjennomføring av 1-2 moduler per dag.

Tredje del er en praktisk oppgave som gjennomføres på egen arbeidsplass.

Siste del av kurset handler om å omsette teori til praksis, og er en mal som kursdeltaker skal fylle ut sammen med leder eller AMU på egen arbeidsplass. Her skal deltakeren lære hvordan teorien fra kurset gjennomføres i praksis i egen virksomhet.

Se kurslokasjoner og kursdatoer her, eller les mer om kurset lenger ned på siden.  

Mer om kurset

Absolutt alle på arbeidsplassen; fra arbeidsgiver til arbeidstakerne og roller som arbeidsmiljøutvalg og verneombud, spiller en viktig rolle for helse, miljø og sikkerhet. Føler du deg trygg på disse rollene? Hvilke plikter, ansvar og oppgaver ligger til de ulike rollene, og hva er hensikten med dem?

Vårt Grunnkurs i arbeidsmiljø gir deg som kursdeltaker en grundig gjennomgang av HMS-temaene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Kurset er pedagogisk tilrettelagt for at du ikke bare skal sitte igjen med faktakunnskap, men også en solid forståelse for hvordan du i din HMS-rolle kan bidra til å skape et godt HMS-arbeid i egen virksomhet. Å skape forståelse for hva regelverkskravene betyr i praksis, og viktigheten av et godt samarbeid og medvirkning i HMS-arbeidet, er stikkord som vektlegges gjennom hele kurset.

Hvem passer kurset for?

Opplæring er en sentral del av HMS-arbeidet, og kunnskap er avgjørende for å kunne oppnå et godt HMS-arbeid i praksis. Å gi alle involverte parter i HMS-arbeidet opplæring, er et viktig steg på veien for at din virksomhet skal kunne etterleve lovkravene på en god måte.

Grunnkurs i arbeidsmiljø er et fullverdig 40-timerskurs for:

 • Verneombud
 • Hovedverneombud
 • Varaverneombud
 • Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU)

For verneombud, hovedverneombud, varaverneombud og AMU-medlemmer krever arbeidsmiljøloven og forskriftene en opplæring på minimum 40 timer. Selv om det også kan være behov for noe intern opplæring, vil dette kurset dokumentere at minsteomfanget er gjennomført, samtidig som du kan føle trygghet i at deltaker har fått en grundig opplæring i HMS-arbeid.

Kurset passer også andre med krav til opplæring:

 • Daglig leder
 • Øvrige ledere
 • HR- og HMS-personell
 • Tillitsvalgte

Daglig leder har plikt til å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Øvrige ledere skal ha nok kompetanse i HMS til å lede arbeidet på en god og forsvarlig måte. Alternativet HMS-kurs for ledere er en raskere gjennomgang av regelverket, mens Grunnkurs i arbeidsmiljø vil gi ledere en grundigere innføring i temaet.

De som ikke har krav til 40-timerskurs, kan velge å gjennomføre bare klasseromsdelen av kurset. Dette gjelder også verneombud eller AMU med avtale om kortere opplæring. Også HR-personell, HMS-personell og tillitsvalgte har behov for opplæring, og dette kurset gir nyttig kompetanse for deres arbeid i virksomheten.

NB. Ledere som sitter i AMU har krav om 40-timerskurs.

Kursets gjennomføring og innhold

Grunnkurs i arbeidsmiljø er et tredelt kurs:

1)        2 dagers klasseromskurs (2 dager)

Klasseromskurset gjennomføres enten i et virtuelt klasserom eller på en av våre mange kurslokasjoner i hele Norge. En trygg kursholder leder deltakerne gjennom de ulike HMS-temaene, og det legges til rette for stor deltakelse gjennom erfaringsutveksling, spørsmål, diskusjoner og gruppearbeid. Med maksimalt 30 deltakere per kurs, blir alle sett og hørt, og kursdeltakerne vil motta kursmateriell og ressurser som et elektronisk eller fysisk kurskompendium.

2)        E-læringskurs (2 dager)

Uken etter klasseromskurset, aktiveres tilgang til e-læringskurset. Denne delen av kurset bygger på klasseromskurset, og gir mulighet til repetisjon og dypdykk i temaene fra klasserommet. E-læringen er bygget opp som 8 moduler med en god blanding av video, tekst og interaktive spørsmål og oppgaver. Hver modul avsluttes med en liten test. Fordi deltaker gjennomfører denne delen av kurset på egenhånd, gir det mulighet til å jobbe seg gjennom materialet i eget tempo, og fortløpende repetere temaer som oppleves utfordrende. Totalt estimeres e-læringskurset til 16 timer (8 moduler x ca. 2 timer), og vi anbefaler å gjerne spre gjennomføringen utover flere dager.

3)        Praktisk oppgave (1 dag)

Det er én sak å «ha lest noe i en bok» og en annen sak å forstå hvordan noe fungerer i praksis. Etter endt klasseromskurs og e-læringskurs, vil deltaker ha fått en god dose HMS-faglig påfyll. Men hva skal deltakeren gjøre med denne? Hvordan tar vi denne nye kunnskapen med oss tilbake til jobben, og hvordan omsetter vi kunnskapen til praksis?

Den praktiske oppgaven er en mal som lastes ned på slutten av e-læringskurset, og den gir deltaker og nærmeste leder* i oppgave å gå gjennom hvordan viktige emner fra kurset fungerer i egen virksomhet. Det skal avklares rammer for samarbeid, og malen kan også brukes til å avdekke viktige fokusområder.

* Det finnes en tilpasset mal også for virksomhetens øverste leder.

Prisen for Grunnkurs i arbeidsmiljø inkluderer alle kursets tre deler.

Kursdeltaker får kursbevis: Kursbevis gis både for klasseromskurset og for hele kurset.

Sentrale tema i kurset:

 • Hva er HMS?
 • Introduksjon til arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
 • Roller i HMS-arbeidet
 • Varsling om kritikkverdige forhold
 • Arbeidsrelatert skade og sykdom
 • Internkontrollforskriften
 • Hvordan jobbe systematisk og målrettet med HMS
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet
 • Risikovurderinger
 • Handlingsplan (oppfølging av risiko or mangler)
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Ergonomi
 • Sykefravær; forebygging og oppfølging
 • Rus og AKAN

Krav til forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på dette kurset. Kurset er tilpasset de med lite eller ingen HMS-kunnskap, men tar også sikte på å gi påfyll til kursdeltakere som allerede er kjent med stoffet.

Vi forventer imidlertid at kursdeltaker kommuniserer godt på norsk. Alternativt tilbys dette kurset også på engelsk.

For å gjennomføre e-læringsdelen av kurset, trenger deltaker tilgang til en PC med internett.

Dersom deltaker må gjennomføre e-læringen på eget utstyr hjemme, minner vi om at også e-læringsdelen av kurset skal regnes som arbeidstid.

Andre aktuelle kurs

For deg som jobber i bygg- og anleggsbransjen, tilbyr vi en variant av grunnkurset som også gir en introduksjon til SHA og byggherreforskriften.

For deg som trenger opplæringen på engelsk, er Introduction to HSE den engelske versjonen av Grunnkurs i arbeidsmiljø.

For deg som er leder og ikke ønsker et todagerskurs eller et 40-timerskurs, tilbyr vi også dagskurset HMS-kurs for ledere. Dette kurset er ikke tilstrekkelig for ledere som sitter i arbeidsmiljøutvalget.

Du kan kontakte oss for å få vite mer om bedriftsinterne kurs for bransjene sjøfart, fangst og fiske og petroleumsvirksomhet til sjøs (offshore).

Kundeopplevelse

Vedrørende smittetiltak ift forebygging Covid-19;

Jeg jobber i et privat bo- og omsorgsfirma, hvor flere av våre beboere har ulike type somatiske lidelser i tillegg til sine psykiske plager og lidelser. Vi har svært stenge rutiner ift forebygging smitte innad i firmaet, og ut mot våre eksterne samarbeidspartnere.

På bakgrunn av utbredelse/ oppblomstring av Covid-19 i Oslo, var jeg i forkant av seminar spent ift hvilke type tiltak som var iverksatt fra arrangørens side. Jeg overveide hvorvidt det var forsvarlig å delta på kurset, men valgte å stille opp.

Jeg ble positiv overrasket over iverksatte tiltak…. Kurs ble innledet med god innføring i smitterutine av kursleder, det ble fokusert på at det å ikke følge smitterutiner ville medføre bortvisning fra konferansested. Det var også fokus på det å holde god avstand til hverandre både i undervisningsrom, i pauserom og i spisesal. Viktigheten av spriting av hender ble understreket, og sprit var utplassert på ulike strategiske steder.

Kurs ble etter min vurdering gjennomført på en trygg og forsvarlig måte.

-Harald Opperud, Døgnbemannede Omsorgsboliger AS

Kundeopplevelse

"For Telenor er det et viktig krav at alle ledere skal ha tilstrekkelig HMS kompetanse. Vi sørger for at ledere, verneombud og medarbeidere får opplæring og rådgivning gjennom bedriftshelsetjenesten. For oss er det avgjørende at vår bedriftshelseleverandør blant annet kan tilby mange og varierte kurs.

Vi opplever Avonova som en dyktig kursarrangør som kjenner konsernet vårt godt. De har avholdt en rekke kurs innenfor systematisk HMS arbeid, sykefraværsoppfølging, stressmestring, rusmisbruk og førstehjelp. Særlig setter vi pris på at de gjennom sin kjennskap til Telenor kan skreddersy kurs for ledergruppene våre."

-Telenor

Kontakt oss

Spørsmål om grunnkurs i arbeidsmiljø? Vi hjelper deg gjerne.

Legg igjen navn og nummer, så tar en av våre dyktige kurskonsulenter kontakt.

Du kan også nå oss på  kurs@avonova.no eller på telefon 400 01 709

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?