Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Grunnkurs i arbeidsmiljø for bygg og anlegg

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Grunnkurs i arbeidsmiljø for bygg og anlegg

Kurset går gjennom de sentrale HMS-prinsippene i arbeidsmiljøloven, men tar også for seg det sentrale SHA-begrepet og byggherreforskriften. Kurset imøtekommer kravet om 40-timers grunnopplæring i arbeidsmiljølovgivningen, og er tilpasset for å ta med viktige aspekter av HMS- og SHA-arbeidet i bygg- og anleggsbransjen.

I forbindelse med omlegging til nye systemer vil du finne to kurskalendere under. Vi beklager ulempen dette måtte medføre.

Mer om kurset

Uavhengig av bransje stilles det krav i arbeidsmiljølovgivningen om opplæring og kompetanse for verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, arbeidsgiver og ledere.

Dette kurset møter kravene om grunnopplæring og kan gjennomføres som et webinar over to dager (ledere) eller som et 40-timerskurs (webinar, e-læring og oppgave) for verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Kurset er tilpasset bygg- og anleggsbransjen gjennom tilpassede eksempler og oppgaver, og særlig gjennom at den viktige byggherreforskriften blir gjennomgått: Mange i bransjen opplever det som vanskelig å skille mellom HMS og SHA, og å forstå hvorfor vi trenger to begrep – i dette kurset har vi som mål å oppklare dette, og gi deltakerne kunnskap om hvordan disse regelverkene skal følges hver for seg og sammen.

Kurset vektlegger dialog, erfaringsutveksling og gruppearbeid, og et viktig prinsipp i kurset er at deltakerne ikke bare skal tilegne seg kunnskap om regelverket, men også bygge en forståelse for hvordan et gjennomtenkt og samarbeidsbasert HMS-arbeid kan gjennomføres i praksis.

Jeg trur aldri jeg har vært på et kurs hvor jeg etterpå har tenkt at det var SÅ bra, det skal Stamina og kursholder ha masse skryt for.

 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle i bygg- og anleggsbransjen med krav om 40-timers opplæring:

 • Verneombud
 • Hovedverneombud
 • AMU: Både arbeidsgivers og arbeidstakers medlemmer i arbeidsmiljøutvalget

Kurset passer også for andre med krav om opplæring:

 • Arbeidsgiver

… og for andre som trenger eller ønsker kompetanse i HMS:

 • Ledere
 • HR-personell
 • HMS-personell
 • Tillitsvalgte

Sentrale tema i kurset

Kurset tar for seg HMS-kapitlene i arbeidsmiljøloven og forskriftene, og alle sentrale tema blir gjennomgått i webinardelen av kurset. E-læringsdelen av kurset består av moduler som repeterer disse temaene, men som også går gjennom noen tema enda grundigere, og i løpet av kurset vil deltakerne få testet kompetansen de har opparbeidet seg.

 • Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
 • Innføring i byggherreforskriften
 • Rollene i HMS-arbeidet
 • Rollene i byggherreforskriften (SHA)
 • Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
 • Arbeidsrelaterte skader og sykdommer
 • Forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften)
 • Hvordan jobbe systematisk og målrettet med HMS
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet, vernerunder m.m.
 • Risikovurderinger
 • Handlingsplan (oppfølging av risiko og mangler)
 • Koordinering på bygg- og anleggsplass
 • SHA-plan
 • Det fysiske arbeidsmiljøet
 • Kjemiske og biologiske faktorer på arbeidsplassen
 • Ergonomi og fysisk aktivitet
 • Det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Sykefraværsarbeid i virksomheten
 • Rus / AKAN – forebygging og oppfølging

Gjennomgang av de ulike temaene kan tilpasses noe i dybde og omfang med hensyn til kursgruppens sammensetning og ønsker.

Krav til forkunnskaper

Det behøves ingen forkunnskaper for å være med på Grunnkurs i arbeidsmiljø, men dette kurset tar utgangspunkt i arbeidshverdagen til dem i bygg- og anleggsbransjen. Kurset er tilpasset de med lite eller ingen HMS-erfaring, men kurset skal også kunne gi påfyll til deltakere som allerede er kjent med stoffet.

Kundeopplevelse

Dette har virkelig vært lærerikt og nyttig. Hadde aldri trodd at et webinar på denne plattformen skulle fungere så godt som det gjorde. Jeg opplevde hele opplegget som veldig relevant og jeg lærte mye også av alle de andre som var med på kurset. Variasjonen med grupper, filmsnutter, oppgaver og plenums spørsmål fungerte virkelig godt. Det var også flott at vi alle meldte i chatten når vi kom tilbake fra pause, - det gjorde at tilstedeværelsen opplevdes som viktig og styringen fra Tonje var veldig god.

Språkbruken i kurset var også veldig godt, nyansert og folkelig på samme tid. Veldig bra! Akkurat dette kurset ville jeg foretrukket på webinar, dersom jeg hadde hatt valget med å reise et sted for å gå på kurs eller hjemmekontor/webinar. 

Det som kunne vært bedre er noe mindre informasjon vi skulle igjennom på kort tid. Men ser helt klart at dette er et kost/nytte spørsmål;)

 -Henriette Slorer, Høgskolen i Østfold

spesial

Kundeopplevelse

"Jeg deltok på 40-timerskurs hos ÅF Advansia før jul. Jeg har jobba med HMS/SHA i bygg- og anleggsbransjen i 20 år, og kan mye om faget. Derfor var jeg litt spent på hvor matnyttig det ville være… Jeg blei skikkelig positivt overraska over kunnskapsnivået og formidlingsevnen til kursholder, den var utrolig bra!

Jeg trur aldri jeg har vært på et kurs hvor jeg etterpå har tenkt at det var SÅ bra, det skal Stamina og kursholder ha masse skryt for. Takk for strålende kurs!"

Nils-Regin Bøhle
SHA-inspektør T2 S2

OSLO LUFTHAVN

Kontakt oss

Spørsmål om kurset? Vi hjelper deg gjerne.

Fyll inn skjemaet under, så tar en av våre dyktige kurskonsulenter kontakt.

Du kan også nå oss på  kurs@staminagroup.no eller på telefon 400 01 709

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?