Avstandsledelse på ubestemt tid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
sykefravaer

Avstandsledelse på ubestemt tid

Kravet til lederskap, men også medarbeiderskap har økt. Hvilke utfordringer, men også muligheter gir det for den enkelte og for arbeidsmiljøet?

Mer om kurset

BAKGRUNN FOR KURSET

For mange er ikke det å lede på avstand noe nytt, og digitaliseringen har allerede preget arbeidslivet i lang tid. Likevel var de færreste forberedt på at all kommunikasjon og alle kontaktflater skulle foregå digitalt. Covid-19 snudde opp og ned på livene våre. Nesten over natten gikk for mange store deler av arbeidsstokken fra å sitte på jobben til hjemmekontor.

Hjemmekontoret kan utfordre mange av de viktigste faktorene for et godt arbeidsmiljø: Motivasjon, sosialt fellesskap og tilhørighet, støtte samt lærings- og utviklingsmuligheter i hverdagen. For å opprettholde de helsefremmende faktorene vi får når vi er på et arbeidssted kreves det derfor nye strategier når medarbeiderne i hovedsak er på hjemmekontor.

Vi har gått gjennom en omveltende, prøvende og mildt sagt uforutsigbar tid. Dere som ledere har kjent på ansvaret ved å skulle lede ansatte gjennom krisen på en trygg måte, mens rammene og betingelsene var/er i endring. Dette kurset vil derfor gi deg som leder en anledning til å stoppe opp og reflektere hvordan det å lede på avstand har vært/er for deg og hvilke utfordringer, men også muligheter som ligger i «den nye normalen».

KURSETS FORMÅL

Kurset vil gi deg som kursdeltaker inspirasjon, erfaringsutveksling og verktøy til hvordan du som leder kan:

 • Utøve avstandsledelse på best mulig måte
 • Sikre at de ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
 • Opprettholde aktivt medarbeiderskap og motivasjon i teamet
 • Skape trygghet og ivareta felleskapet på avstand og i usikre tider
 • Ivareta medarbeiderne dine og deg selv
 • Få til gode og effektive digitale møter
 • Erfaringsutveksling med andre ledere

SENTRALE TEMAER

 • Et arbeidsliv i endring, en hverdag i endring. Balansen og skillet mellom jobb og privatliv kan utfordres og viskes ut.
 • HMS-arbeid i dagens situasjon. Hvordan jobbe med arbeidsmiljøet?
 • Hva trenger de ansatte nå? Individuelle forskjeller i arbeidsstokken
 • Hva trenger du som leder nå? Selvledelse og selvivaretakelse
 • Motivasjon og trøtte medarbeidere
 • Den vanskelige samtalen
 • Viktige faktorer for å skape god digital møtekultur

 

KURSETS GJENNOMFØRING

Kurset gjennomføres som fysisk kurs på utvalgte hoteller mellom kl. 09-13 med opptil 25 kursdeltakere.

Kurset gjennomføres som Webinar mellom kl. 09-13 med opptil 25 kursdeltakere.

For best mulig effekt av kurset kreves aktivt engasjement fra alle kursdeltagerne, i gruppe- og plenumsdiskusjoner.

Kontakt oss

Spørsmål om kurset avstandsledelse? Vi hjelper deg gjerne.

Legg igjen navn og nummer, så tar en av våre dyktige kurskonsulenter kontakt.

Du kan også nå oss på  kurs@avonova.no eller på telefon 400 01 709

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?