Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

40-timers HMS-kurs (verneombudskurs / AMU-kurs)

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

40-timers HMS-kurs (verneombudskurs / AMU-kurs)

Vårt "Grunnkurs i arbeidsmiljø" er et 40-timers HMS-kurs som dekker arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring i HMS for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kurset dekker også kravene til opplæring for arbeidsgivere, og mange tillitsvalgte deltar også på kurset vårt.

Kurset består av: 

 • Første del er et todagerskurs som gjennomføres i klasserom på ett av våre mange kurssteder.
 • Andre del er en nettbasert læringsmodul som deltakerne får tilgang til uken etter gjennomført klasseromskurs, og som gjennomføres på egenhånd. 
 • E-læringen består også av en praktisk oppgave som skal gjennomføres med leder eller AMU i egen virksomhet.

Sammen utgjør disse delene et 40-timers HMS-kurs.

OBS: For dem som ikke er pålagt 40 timer opplæring (eksempelvis arbeidsgiver, tillitsvalgt og verneombud med avtale om kortere opplæring) kan man velge kun å gjennomføre klasseromsdelen av kurset.

Når kursdeltakere har gjennomført kurset, vil de få tilgang til kursbevis som dokumenterer den gjennomførte opplæringen (40-timerskurs / evt. 2-dagerskurs).

Se kurslokasjoner og kursdatoer her, eller les mer om kurset lenger ned på siden.

Mer om kurset

Hvilke plikter og oppgaver har man som verneombud eller medlem av bedriftens arbeidsmiljøutvalg? Hvilke plikter, oppgaver og ansvar har man som arbeidsgiver og leder, eller for den saks skyld som arbeidstaker i virksomheten?

Vårt 40-timers HMS-kurs «Grunnkurs i arbeidsmiljø» (verneombudskurs / AMU-kurs) gir kursdeltakerne en grundig innføring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom å bygge opp deltakernes kunnskap om temaet og regelverket, men tar også sikte på å skape solid forståelse for de ulike rollene i HMS-arbeidet, hva som forventes av dem og hvordan man jobber godt med det systematiske HMS-arbeidet i praksis.

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU), men også kravene til opplæring for arbeidsgivere.

Opplæring er en sentral del av HMS-arbeidet i virksomheten, og dette kurset kan hjelpe din bedrift til å få løftet kompetansen i HMS-arbeidet og dermed bedre kunne etterleve regelverkskravene. Kurset belyser hvordan HMS-arbeidet kan utføres på en god måte gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid. Denne tilnærmingen gjenspeiles også i selve kurset, hvor dialog, refleksjon og gruppearbeid står sentralt.

Hvem passer kurset for?

 • Verneombud og hovedverneombud
 • Medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Arbeidsgivere og andre ledere
 • Ansatte innen HR/personal og HMS
 • Tillitsvalgte som ønsker å øke HMS-kompetansen

Kursets gjennomføring og innhold

Kurset består av:

 • Første del er et todagerskurs som gjennomføres i klasserom på ett av våre mange kurssteder. Her ledes deltakerne gjennom temaene av en trygg kursholder, og det legges til rette for stor deltakelse gjennom spørsmål, diskusjoner og praktiske gruppeoppgaver
 • Andre del er en nettbasert læringsmodul (inkludert i prisen) som deltakerne får tilgang til uken etter gjennomført klasseromskurs. 
 • E-læringen består også av en praktisk oppgave som skal gjennomføres med leder eller AMU i egen virksomhet.

Sammen utgjør disse delene et 40-timers HMS-kurs (verneombudskurs / AMU-kurs).

OBS: For dem som ikke er pålagt 40 timer opplæring (eksempelvis arbeidsgivere og tillitsvalgte, eller bransjer med tariffavtalt kortere opplæring), kan man velge å kun gjennomføre klasseromsdelen av kurset.

Når kursdeltakerne har gjennomført kurset, vil de få tilgang til kursbevis som dokumenterer den gjennomførte opplæringen (40-timerskurs eller todagerskurs).

Sentrale tema i kurset

Kurset går gjennom HMS-kapitlene i arbeidsmiljøloven og forskriftene, og alle sentrale tema blir belyst i klasseromsdelen av kurset. Nettdelen av kurset består av moduler som både repeterer disse temaene og tar for seg en del temaer enda grundigere, og deltakerne vil få testet kunnskapene de har tilegnet seg.

 • Introduksjon til arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
 • Gjennomgang av de ulike rollene i HMS-arbeidet
 • Varsling
 • Skader og sykdommer knyttet til arbeid
 • Systematisk HMS og internkontrollforskriften
 • Hvordan man jobber systematisk og målrettet med HMS-arbeidet
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet, herunder vernerunder
 • Risikovurdering
 • Handlingsplan og oppfølging
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Ergonomi
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Sykefravær; forebygging og oppfølging
 • Rus / AKAN

Avhengig av kursgruppen; bransjer og gruppens ønsker, kan gjennomgang av de ulike tema tilpasses noe i dybde og omfang.

Krav til forkunnskaper

Det stilles ingen krav til forkunnskaper for å delta på dette kurset. Kurset er tilpasset de med lite eller ingen HMS-kunnskaper, men tar også sikte på å gi påfyll til kursdeltakere som allerede er kjent med stoffet. På klasseromskurset vil deltakerne få utdelt et kurskompendium med nyttige ressurser for bruk både under og etter kurset.

Alternativ til «Grunnkurs i arbeidsmiljø» for enkelte bransjer

Vårt «Grunnkurs i arbeidsmiljø» kan også leveres som et bedriftsinternt kurs.

Kundeopplevelse

Vedrørende smittetiltak ift forebygging Covid-19;

Jeg jobber i et privat bo- og omsorgsfirma, hvor flere av våre beboere har ulike type somatiske lidelser i tillegg til sine psykiske plager og lidelser. Vi har svært stenge rutiner ift forebygging smitte innad i firmaet, og ut mot våre eksterne samarbeidspartnere.

På bakgrunn av utbredelse/ oppblomstring av Covid-19 i Oslo, var jeg i forkant av seminar spent ift hvilke type tiltak som var iverksatt fra arrangørens side. Jeg overveide hvorvidt det var forsvarlig å delta på kurset, men valgte å stille opp.

Jeg ble positiv overrasket over iverksatte tiltak…. Kurs ble innledet med god innføring i smitterutine av kursleder, det ble fokusert på at det å ikke følge smitterutiner ville medføre bortvisning fra konferansested. Det var også fokus på det å holde god avstand til hverandre både i undervisningsrom, i pauserom og i spisesal. Viktigheten av spriting av hender ble understreket, og sprit var utplassert på ulike strategiske steder.

Kurs ble etter min vurdering gjennomført på en trygg og forsvarlig måte.

-Harald Opperud, Døgnbemannede Omsorgsboliger AS

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet under, så tar en av våre dyktige kurskonsulenter kontakt. Du kan også nå oss på kurs@avonova.no eller på telefon 400 01 709.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?