Til hovedinnhold

Smittevern

Bistand til å redusere smitterisiko på arbeidsplassen.

  Bli kunde

  Godt smittevern på arbeidsplassen kan føre til mindre sykefravær og tryggere medarbeidere.

  En av virksomhetens viktigste oppgaver er å legge til rette for en trygg arbeidsplass. Med gode smitteverntiltak på plass, er dere også bedre rustet både i influensasesongen og mot en eventuell fremtidig pandemisituasjon.

  Vi er eksperter på smittevern og kan bistå dere med å redusere smitterisiko og annen risiko på arbeidsplassen.

  Vi hjelper dere med

  • Kartlegging og risikovurdering Vi bruker anerkjente metoder for risikovurdering på arbeidsplassen og gir råd om tiltak, slik at dere kan forebygge smitte og sykdom. Vi kan også kvalitetssikre deres egen vurdering av arbeidsrelaterte smittefaktorer.

  • Hjelp til gjennomføring av konkrete smitteverntiltak For eksempel risikovurdering, testing og tiltak i forbindelse med Covid-19 eller andre virus.

  • Vaksinasjoner Vaksinering av medarbeiderne – f.eks. koronavaksine, influensavaksine eller reisevaksinering av medarbeidere som reiser i jobben.

  • Avklaringer og råd om utstyr og kjemikalier Støtte når dere skal velge og bruke personlig verneutstyr (for eksempel munnbind og hansker) og desinfeksjonsmidler.

  • Informasjon og opplæring Støtte til å sikre god kunnskap om smittekjeder, og om hvordan dere kan bryte dem for å unngå smittespredning.

  • Yrkeshygieniske målinger og vurderinger av biologiske faktorer Målinger og vurderinger av muggsopp, endotoksiner med mer.

  • Systematisk HMS-arbeid Vår erfaring er at virksomheter som er vant til å jobbe systematisk med HMS, har lettere for å ta inn over seg smittevernråd og innføre smitteverntiltak.