Til hovedinnhold
Helseforsikringsklager

Helseforsikringsklager

Det er viktig for oss at vi er enige, og at du og din virksomhet er fornøyde med Avonova. Om du likevel er misfornøyd så setter vi pris på at du tar kontakt med oss.

  Om du ikke er fornøyd

  • Kontakt saksbehandleren din og be dem gå gjennom saken på nytt. Vet du ikke hvem du skal henvende deg til? Skriv til forsikring@avonova.no for å få hjelp.

  • Om du fortsatt ikke er fornøyd overlater saksbehandleren saken din til sin leder for en ny gjennomgang. 

  Klageansvarlig

  • Avonova har en uavhengig klageansvarlig som kan ta saken opp for endelig behandling hvis du ikke er fornøyd med beslutningen fra saksbehandleren og lederen. Den klageansvarlige undersøker de fleste tilfeller og henviser deg videre i tilfeller der gjennomgangen ikke kan utføres av dette organet. 

  Vi ber deg om ikke å oppgi helseinformasjon eller annen sensitiv personlig informasjon i meldingen. 

  Oppgi alltid navn, e-postadresse, saksnummer og telefonnummer på forklaringen på klagen. 

  Gjennomganger utenfor Avonova

  Hvis du heller vil henvende deg til et tredjeparts organ, har du følgende muligheter for å få saken din ytterligere prøvd: 

  A.16.2.1 Finansklagenemnda (FinKn)

  Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap. Avgjørelser i Finansklagenemda er ikke juridisk bindende. Dersom avgjørelsen bestrides av kunde eller forsikringsselskap, må saken bringes inn for de ordinære domstoler.

  POSTADRESSE: Finansklagenemnda, Pb. 53 Skøyen, 0212 Oslo TELEFON: 23 13 19 60 (kl. 09.00-11.30 og kl. 12.30-15.00)

  E-POST: post@finkn.no

  HJEMMESIDE: https://www.finkn.no/

  A.16.2.3 Domstol

  Som ved andre tvister kan du også gå til en domstol. Ta kontakt med nærmeste tingrett om du vil vite mer eller se www.domstol.no. Det finnes noen muligheter for å få kostnader dekket fra retthjelpforsikringen i for eksempel boligforsikring dersom du har dette, men dette er du selv forpliktet til å undersøke og eventuelt følge opp.

  A.16.2.4 Forbrukerrådet

  Forbrukerrådet kan også gi noe veiledning i forbindelse med klage på forsikring.

  HJEMMESIDE: https://www.forbrukerradet.no/forside/okonomi-og-betaling/forsikring/