Til hovedinnhold
Helseforsikringsklager

Helseforsikringsklager

Det er viktig for oss at du og din virksomhet er fornøyde med Avonova. Om du likevel er misfornøyd, setter vi pris på at du tar kontakt med oss.

  Om du har spørsmål til saken din

  Om du ønsker å forstå utfallet i saken din bedre, eller du har spørsmål om saksbehandlingen, kan du kontakte saksbehandleren din om dette. Om du ikke vet hvem du skal henvende deg til, kan du skrive til forsikring@avonova.no.

  Om du mener at saken din er feil behandlet

  Dersom du mener at avgjørelsen i saken din er feil, har du rett til å klage på avgjørelsen. Dette gjør du ved å klikke på lenken nedenfor og fylle ut opplysningene som etterspørres. Frist for å klage er 6 måneder fra datoen du mottok avgjørelsen.

  KLIKK HER FOR Å SENDE INN KLAGE

  Det er viktig at du gir oss all informasjonen som er etterspurt, men du skal ikke oppgi helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Dersom slike opplysninger er nødvendige for behandling av saken, vil saksbehandler be om slik informasjon i en trygg kanal.

  Klagen vil gås gjennom av behandlingskoordinator i Avonova Insurance, som vil vurdere saken på nytt med de nye opplysningene og begrunnelsene for klagen, og vurderingen kvalitetssikres av en tredjeperson. Du vil få skriftlig svar på avgjørelsen.

  Du vil ha mulighet til å klage på denne avgjørelsen også, og slik klage må fremsettes skriftlig på forsikring@avonova.no. Det er viktig at du skriver saksnummer i klagen. Klagen vil på dette tidspunkt behandles av Avonovas kundeombud.

  Klage til tredjepartsorgan

  Finansklagenemda

  Dersom du ønsker å klage saken videre til et tredjepartsorgan, har du mulighet til å få saken din prøvd hos Finansklagenemda. Finansklagenemda er et klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap og andre typer finansselskap. Avgjørelser i Finansklagenemda er ikke juridisk bindende og om en avgjørelse her bestrides av kunden eller forsikringsselskapet, må saken bringes inn for de ordinære domstoler.

  • Postadresse: Finansklagenemnda, Pb. 53 Skøyen, 0212 Oslo

  • Telefon: 23 13 19 60 (kl. 09.00-11.30 og kl. 12.30-15.00)

  • E-post: post@finkn.no

  • Hjemmeside: www.finkn.no

  Domstol

  Som ved andre tvister har du også mulighet til å ta saken til en domstol. Ta kontakt med nærmeste tingrett om du vil vite mer, eller se www.domstol.no. Du er forpliktet til selv å undersøke og bære kostnader relatert til slik oppfølging, og å eventuelt sjekke mulighet til å få kostnader dekket gjennom for eksempel rettshjelpsforsikring tilhørende boligforsikring eller andre forsikringer du kan ha.

  Forbrukerrådet

  Forbrukerrådet kan gi noe veiledning knyttet til klage på forsikring. Hjemmeside: www.forbrukerradet.no/forside/okonomi-og-betaling/forsikring